Angry Inuk


Polarmuseet inviterer i samarbeid med Verdensteateret til Polart Vin&Viten: visning av filmen Angry Inuk på Verdensteateret tirsdag 28. mars kl. 1830. Inngang vanlig billett til Verdensteateret. Velkommen!

(For English see below)

Filmprogrammerer i Toronto Internationale Filmfestival, Steve Gravestock, skriver om Angry Inut:
 
Regissør Alethea Arnaquq-Barils Angy Inuk undersøker, med en hjerteskjærende effekt, hva selfangstmotstanden gjør med inuitsamfunn i Canada og resten av verden.
 
Filmen fungerer delvis som personlig dokumentar og delvis som et portrett av et samfunn (Arnaquq-Barils familie bor på Baffin Island, en av de regionene som er hardest rammet økonomisk av ulike protester og forbud), samtidig som den kartlegger historien til antiselfangstbevegelsen med presisjon og klarhet.
 
Antiselfangst taktikker inkluderer bruk av gamle bilder av kvitunger som klubbes, tiår etter at fangst av kvitunger ble forbudt, og antydninger om at selbestanden minsker, selv om bestanden har økt etter det første forbudet EU gjorde  på 1980-tallet. Hvorfor? Selfangstprotester (mange ledet av kjendiser) er de mest lukrative for dyrerettighets- og miljøorganisasjoner.
 
Arnaquq-Baril understreker på en smertlig og hjerteskjærende måte ironien i at mennekser fra de rikeste områdene i verden belærer de som har det vanskelig økonomisk om hvordan de skal leve livet.
 
Polart Vin&Viten er et samarbeid mellom Polarmuseet og Verdensteateret - Cinemateket i Tromsø. Polarmuseet er en del av Tromsø Museum - Universitetsmuseet, UiT Norges arktiske universitet.
 

Filmprogrammer at Toronto International Film Festival, Steve Gravestock, write about Angry Inuk:
 
"Director Alethea Arnaquq-Baril’s Angry Inuk examines, with heartbreaking effect, the impact of seal-hunting protests on Inuit communities in Canada and around the world.
 
Part exposé, part personal documentary, and part community portrait (Arnaquq-Baril’s family lives on Baffin Island, one of the regions hardest hit in economic terms by various protests and bans), the film charts the history of the anti-sealing movement with precision and clarity.
 
Anti-sealing tactics include using old images of whitecoat baby seals being clubbed, decades after the hunting of whitecoats was banned, while continuing to imply that the seal population, which has quadrupled since the first EU ban in the 1980s, is endangered. Why? Seal-hunting protests and campaigns (many led by celebrities) are by far the most lucrative for animal rights and environmental groups.
 
Arnaquq-Baril painstakingly and heartbreakingly underscores the unfunny irony of people from some of the wealthiest areas in the world lecturing the most economically challenged on how to live."
 
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
28.03.17 kl. 18:30 - 21:00
Hvor:
Verdensteateret
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Skip to main content