Disputas - cand. scient. Trond Elling Barstad

Cand. scient. Trond Elling Barstad ved AMB vil offentlig forsvare for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen:

"Seasonal adaptation, phenology and survival in gall-inducing sawflies

(Tenthredinidae: Nematinae: Pontania)"

 

Veiledere:

  • Professor Arne C. Nilssen, TMU
  • Professor Rolf A. Ims, AMB
  • Førsteamanuensis Fred Midtgaard, NMBU

 

Bedømmelseskomité:

  • Dr. Toke Høye, Aarhus universitet, Damark (1. opponent)
  • Professor Tone Birkemoe, NMBU (2. opponent)
  • Førsteamanuensis Jostein Kjærandsen, TMU (internt medlem og leder av komiteen)

 

Disputasen vil bli avholdt på engelsk og vil bli ledet av dekan Edel O. Elvevoll.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 04. november 2016 kl. 12.15–15.00
Hvor: Museumssalen, TMU
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Telefon: 776 46018