Åpent møte: Etiske veivalg i akademia

UiT vil etablere etiske retningslinjer bl.a. for samarbeid med nasjonale og internasjonale selskaper.
Ansatte og studenter inviteres til å gi innspill til hvem vi kan og vil samarbeide med. Kom og si din mening!
 


Innledere (personinfo nedenfor) - Info om temaet - Lenke til streaming - Spørsmål til sms-nr (kommer)

Nyhetssak: Hvem bør UiT samarbeide med? - Arrangementet på facebook

 

Om seminaret:

UiT samarbeider tett og godt med mange ulike nasjonale og internasjonale selskaper. Dette samarbeidet har avgjørende betydning for at UiT skal lykkes i sine strategier.

Samtidig er UiT underlagt regler og føringer for hvilke typer samarbeid UiT kan inngå i. Det siste året har UiTs styre vedtatt å ikke inngå samarbeid med to kjente våpenprodusenter, fordi de står på listen over selskaper som Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) av etiske grunner ikke bør investere i.

UiT ønsker å etablere etiske retningslinjer som utdyper de institusjonen allerede er underlagt, som et statlig universitet. I den prosessen ønsker vi en åpen diskusjon av spørsmål som: Hvilke selskaper kan UiT samarbeide med? Når kan UiT takke ja til å inngå i samarbeid og motta gaver fra private selskaper? Skal universitetet kunne samarbeide med selskaper som står på listen over selskaper som er unntatt fra investeringer fra oljefondet?

Hvilken betydning har innholdet i det faktiske samarbeidet for om vi kan inngå et samarbeid eller ikke?

Innledere:

Anne Husebekk, rektor, UiT.

Rektor Husebekk deltok i 2015 i diskusjoner om universitetenes etiske vurderinger av samarbeidspartnere, og hun har uttrykte ønske om at Kunnskapsdepartementet kunne satt opp noen tydelige etiske retningslinjer rundt dette: Khrono (HiOA) 30.11.2015. UiT har også tidligere diskutert temaet i forhold til oljeforskning. Nå forberedes det en sak som skal gjøre det enklere for UiT å håndtere dette kompliserte temaet.

 

Møteleder: Gunnar Hartvigsen, professor, Medisinsk informatikk & telemedisin, Institutt for informatikk, Fakultet for naturvitenskap og teknologi,

Hartvigsen ble medlem av NENT - Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi i 2010 og har dette vervet også i perioden 2014-2017. Hartvigsen har skrevet bøker om etikk: Forskerhåndboken og Informatikk og etikk; den siste sammen med Dag Johansen og Atle Måseide. Han forsker på sosiale media, social computer games, elektroniske helsejournaler, helseovervåkning og telemedisinske systemer, etikk m.m.

 

Guro Slettmark, generalsekretær, Transparency International Norge

Slettemark har et bredt samfunnsengasjement som er kommet til uttrykk både i forvaltning og politikk. Hun har også omfattende internasjonal erfaring. Slettemark har arbeidet i Datatilsynet siden 1992. Hun har vært tilknyttet TI-Norge siden september 2009.

TI: Organisasjonen ble opprinnelig stiftet for 20 år siden, den jobber mot korrupsjon og for åpenhet i mer enn 90 land over hele verden og har et uavhengig sekretariat i Berlin.

Korrupsjon skader virksomheten ved tap av omdømme og tillit. I tillegg kan virksomheten bli påført økonomiske tap, tape forretningsmuligheter og bli straffeforfulgt. Derfor er korrupsjonsbekjempelse ikke bare en juridisk forpliktelse og et etisk standpunkt. Det er i virksomhetens egen interesse å ta sterk avstand fra korrupsjon.

Et sentralt element i EITI-implementeringen er involvering av en interessentgruppe eller stakeholdergruppe hvor berørte samfunnsaktører er representert. Disse representerer myndighetsorganer, næringen og det sivile samfunn.

 

Christian Bull, Politisk rådgiver, SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

SAIH er en partipolitisk uavhengig organisasjon som blant annet jobber for å påvirke prosesser i Norge som har konsekvenser for utvikling i Sør. SAIH har over tid hatt et fokus på at norske universiteter og høgskoler må få på plass etiske retningslinjer i sine samarbeid. SAIH-kampanjen 2014 hadde hovedfokus på Oljefondet og inkluderte et krav om at universiteter og høyskoler ikke har pengene sine i, eller samarbeider med selskaper som bryter folkeretten, bidrar til menneskerettighetsbrudd og brudd på urfolksrettigheter. SAIH har fulgt med i arbeidet med etiske retningslinjer ved flere norske institusjoner. De har også vært en viktig pådriver for at Oljefondet skulle ha et eget forventningsdokument om menneskerettigheter. Norges Bank Investment Management sitt Forventingsdokument: Menneskerettigheter kom i februar i år.

 

Morten Hald, dekan, UiT NT-fakultetet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi har en rekke forskningsmiljøer med ledende ekspertise innen geologi, oljeleting, kjemi, energi, luftfart, fjernmåling, informatikk og sikkerhet. Som for alle våre fagmiljø er internasjonalt samarbeid her viktig for gjensidig faglig utvikling. En kan også i samarbeidene få tilbud om styrking av fagmiljøene med stillinger og driftsmidler. Som dekan har Hald den daglige ledelsen av fakultetets faglige og administrative virksomhet og er ansvarlig for at fakultetet administreres i samsvar med de lover, forskrifter, reglement, avtaler og retningslinjer som gjelder for statsforvaltningen generelt og for universitet og fakultet spesielt.

Hald er professor i marin geologi og styreleder i flere organisasjoner og sentre, bl.a.: NORUT, forskningssenteret ARCEx – Research Centre for Arctic Petroleum Exploration, og senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) CIRFA - Center for Integrated Remote Sensing and Forcasting for Arctic Operations. Videre er han styremedlem i senter for fremragende forskning (SFF) CAGE - Center for Artic Gas Hydrate, Environment and Climate, Forskningsrådets divisjonsstyre for energi, ressurser og miljø og i styret ved UNIS - The University Centre in Svalbard.

 

Helene Ingierd, sekretariatsleder, NENT - Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi

De nasjonale forskningsetiske komiteene er uavhengige og rådgivende organer i forskningsetikk.

NENT har nylig lansert en revidert versjon av Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi. Retningslinjene omfatter også punkter som handler om forskningens samfunnsansvar. I retningslinjene understrekes det videre at institusjonene har et ansvar for å fremme bevissthet om forskningsetiske spørsmål og for å håndtere forskningsetiske saker.

Ingierd har en ph.d. i statsvitenskap og har faglige interessefelt innen normativ politisk teori, krigens etikk og forskningsetikk.

 

Appeller

Berit Kristoffersen, postdoktor, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, UiT HSL-fakultetet

Kristoffersen er samfunnsgeograf og statsviter og driver forskning på petroleumspolitikk, klimaendringer og reiseliv. To perspektiver ble utviklet i doktorgraden (2014); Opportunistisk klimatilpasning og Post-Petroleum. Kristoffersen er kontaktperson for UiT frokostseminar som tar opp dagsaktuelle politiske spørsmål i en faglig ramme.

Kristoffer Rypdal, professor, Institutt for matematikk og statistikk, UiT NT-fakultetet

Rypdal er professor i anvendt matematikk og har arbeidet med mange tema. De siste årene har fokus vært på matematisk modellering av klimasystemet. Han har også interesse for hvordan klimaendringene er knyttet til hvordan vårt politiske og økonomiske system fungerer. Han har en egen blogg om saker i spenningsfeltet forskning, klima, energi, økonomi og politikk. Se også: Innlegg i Nordlys 20.05.2016

 

Kom og delta i diskusjonen!

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 30. mai 2016 kl. 12.15–15.00
Hvor: Tabletten, Farmasibygget i Tromsø
Studiested: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø, Mo i Rana
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Håkon Fottland
Telefon: 77645529