Disputas - Åsta Rimstad 23.04.2015


Åsta Rimstad vil, for ph.d. –graden  i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning pedagogikk, offentlig forsvare avhandlingen:  

“Teikn- og meiningsskaping i studentars arbeid med installasjonar”,

Bedømmelseskomiteen:
Førsteamanuensis, ph.d., Hannah Kaihovirta, Åbo Akademi, Finland (førsteopponent)
Dosent, dr.art., Arne Marius Samuelsen, Høyskolen i Telemark (andreopponent)
Dosent, dr.polit., Gerd Stølen, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT

Stølen har ledet komiteens arbeid.


Disputasen ledes av  instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Odd Arne Thunberg.


Prøveforelesningen er samme sted kl. 10.00. Tema for forelesningen er "Forskning på kunstens premisser – metoder og problemer"

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
23.04.15 kl. 12:15 - 16:00
Hvor:
Qvigstad, D.UD1-AUD , Campus Mellomvegen
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle