Disputas - Åsta Rimstad 23.04.2015

Åsta Rimstad vil, for ph.d. –graden  i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning pedagogikk, offentlig forsvare avhandlingen:  

“Teikn- og meiningsskaping i studentars arbeid med installasjonar”,

Bedømmelseskomiteen:
Førsteamanuensis, ph.d., Hannah Kaihovirta, Åbo Akademi, Finland (førsteopponent)
Dosent, dr.art., Arne Marius Samuelsen, Høyskolen i Telemark (andreopponent)
Dosent, dr.polit., Gerd Stølen, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT

Stølen har ledet komiteens arbeid.


Disputasen ledes av  instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Odd Arne Thunberg.


Prøveforelesningen er samme sted kl. 10.00. Tema for forelesningen er "Forskning på kunstens premisser – metoder og problemer"

Når: 23. april 2015 kl. 12.15–16.00
Hvor: Qvigstad, D.UD1-AUD , Campus Mellomvegen
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Chris Bull-Berg
Legg i kalender