Sámi Stories – Identity and Art of an Arctic People

Tromsø Museum – Universitetsmuseet viser utstillinga Sámi Stories – Identity and Art of an Arctic People 

Gjennom deler av 2014-2015 har publikum i USA kunnet se utstillingen Sámi Stories: Art and Identity of an Arctic People, som formidler fortellinger om samisk historie, samfunn og kunst. Prosjektet var et samarbeid mellom Nordnorsk Kunstmuseum og Tromsø Museum, UiT Norges arktiske universitet, og ble produsert i forbindelse med den norske Grunnlovens 200-års jubileum.

Nå har en del av utstillingen kommet hjem til Tromsø. I tillegg til å vise tradisjonell duodji fokuserer utstillingen på medborgeridentitet og identitetsforvaltning. Slik får de besøkende innblikk i både historiske og samtidige elementer ved den samiske kulturen.

Utstillingen er produsert av Tromsø Museum, UiT Norges arktiske universitet i samarbeid med Senter for nordlige folk og Institutt for statsvitenskap, UiO. Den vises til og med 30. august.

Starter: 27. mai 2015 kl. 19.00
Slutter: 30. august 2015 kl. 18.00
Hvor: Tromsø Museum
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Karen Marie Christensen
Legg i kalender