Gangtrafikk mellom MH og TANN-bygget / RKBU

Hele myra vest for MH-bygget blir nå tatt i bruk som anleggsområde og er derfor avsperret. Her blir det nå fram til oktober gravd/sprengt, og steinmasser tas ut og legges bl.a. opp mot Arktisk biologi som utvidelse av den store parkeringsplassen.

På grunn av anleggstrafikken mellom byggetomta og deponiområdet vil det ikke være mulig å lage en midlertidig snarveg fra TANN til parkeringsplass. Men når dette arbeidet er ferdig om ca. et halvt år, vil det igjen være mulig for folk å bevege seg i dette området.

Den permanente vegen mellom TANN og MH blir ikke klar før nybygget åpnes senhøsten/ vinteren 2018.

I mellomtiden må vi dessverre henvise gående til å ta veien om bussveien på østsiden av MH (mot UNN).

Vi minner også om at hovedinngangen på MH mot vest, blir stengt i uke 12. Dermed må inngangene fra øst (bussveien) og sør (ved biblioteket) og via Farmasibygget (fra vestsiden på plan 8) benyttes.

Hold deg oppdatert på uit.no/mh2

 

 

Målgruppe: Studenter, Ansatte, Gjester / eksterne
Opprettet: 17.03.15 08:52
Sist oppdatert: 17.03.15 08:53