Prøveforelesning - Sivilingeniør Kristine B. Pedersen

Sivilingeniør Kristine Bondo Pedersen holder prøveforelesning over oppgitt emne for ph.d.-graden i realfag, studieretning kjemi:

"The Exxon Valdez oil spill

–  what did we learn about oil spill remediation in cold climate areas?"

Bedømmelseskomite:

  • Associate professor Alexandra Ribeiro, Faculdade de Ciencias E Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa (1. opponent)
  • Professor Tanja Barth, Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen (2.opponent)
  • Førsteamanuensis Jørn Hansen, Institutt for kjemi, UiT – Norges arktiske universitet (Internt medlem og komiteens leder)

 

Disputas holdes samme dag og sted kl. 12:15

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 13. mars 2015 kl. 10.15–11.00
Hvor: Lille Auditorium, Realfagbygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Alle
Ansvarlig: