Disputas - Sivilingeniør Kristine B. Pedersen

Sivilingeniør Kristine Bondo Pedersen vil fredag 13. mars 2015 kl 12:15 offentlig forsvare for ph.d.-graden i realfag, studieretning kjemi, sin avhandling:

"Applying Multivariate Analysis to Developing Electrodialytic Remediation of Harbour Sediments from Arctic Locations".

Bedømmelseskomite:

  • Associate professor Alexandra Ribeiro, Faculdade de Ciencias E Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa (1. opponent)
  • Professor Tanja Barth, Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen (2.opponent)
  • Førsteamanuensis Jørn Hansen, Institutt for kjemi, UiT – Norges arktiske universitet (Internt medlem og komiteens leder)

Veilederkomite:

  • Professor Tore Lejon, Institutt for kjemi, UiT
  • Dr. Lisbeth Ottoson, Danmarks Tekniske Universitet
  • Dr. Pernille E. Jensen, Danmarks Tekniske Universitet

Prøveforelesning blir holdt samme sted 13. mars 2015 kl 10:15 over oppgitt emne:  

"The Exxon Valdez oil spill

–  what did we learn about oil spill remediation in cold climate areas?"

Disputasen vil bli ledet av instituttleder Arne O. Smalås, Institutt for kjemi.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 13. mars 2015 kl. 12.15–16.00
Hvor: Lille Auditorium Realfagbygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Alle
Ansvarlig: