Grenseseminaret 2015

Kirkenes: Frontlinje eller Basecamp Barents?

Grenseseminaret vil trekke frem ulike sider ved livet i dagens russisk- norske grenseland i en tid preget av større politiske spenninger sentralt i Europa og internasjonalt mellom øst og vest.

Er Kirkenes en politisk frontlinje eller bare en frontlinje med tanke på utvinning av tradisjonelle naturressurser og nordlige natur? Er Kirkenes, Nikel og Murmansk kun en basecamp for reisende i nordområdene eller vil stedene fortsette å utvikle seg og være gode å bo i?

Årets grenseseminar i det norsk-russiske grenseland gjennomføres i en tid hvor det er betydelige geopolitiske spenninger mellom Europa og Russland og hvor Europas økonomiske utsikter er mere anstrengt og preges av stagnasjon. Det er likevel flere positive tegn ved utviklingen i nord, spesielt rent politisk. I fjor høst ble en betydelig markering av at det er 70-år siden den røde arme frigjorde Øst-Finnmark i 1944. Norges konge, statsminister samt begge utenriksministere fra Russland og Norge: Sergey Lavrov og Børge Brende var med på markeringen. Dette var en meget uvanlig hendelse med tanke på utviklingen i dagens Europa. Det er en markering av at det er i alles interesse å holde på de gode relasjonene som er utviklet i Nord-Europa også med tanke på fremtiden: En lang tradisjon hvor Skandinavia og Russland deler konsensus om viktige fremtidige spørsmål som berører nordområdene.

Seminaret arrangeres av Barentsinstituttet og Finnmarksfakultetet.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 05. februar 2015 kl. 16.00–18.00
Hvor: Thon Hotel Kirkenes
Studiested: Kirkenes
Målgruppe: alle
Telefon: 95947387


Vedlegg / Bilder
Grenseseminaret 2015
Grenseseminaret 2015