Prøveforelesning - May-Britt Ellingsen

Cand.polit. May-Britt Ellingsen holder to prøveforelesninger for graden dr.philos i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning sosiologi.

 

Første prøveforelesning (selvvalgt emne):

"Trust and innovation strategies in regional industrial development"

Andre prøveforelesning (oppgitt emne):

"Crimea and Kirkenes: What does the Ukrainian conflict mean for Norwegian-Russian relatiohsips?"

Onsdag 28. januar kl 13.15 - 15.00, auditorium 3, TEO-H6 6.303

Bedømmelseskomite:

  • Professor, ph.d., Guido Möllering, Jacobs University Bremen (1. opponent)
  • Senior Associate Professor, ph.d., Søren Jagd, University of Roskilde (2. opponent)
  • Professor em. Georges Midré, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, UiT Norges arktiske universitet (leder av komiteen)

Disputasen ledes av instituttleder Marcus Buck, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, UiT Norges arktiske universitet.

Disputas holdes samme sted torsdag 29. januar kl 10.15.

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 28. januar 2015 kl. 13.15–15.00
Hvor: TEO-H6 6.303 Aud 3
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: