Prøveforelesning - Eva Josefsen

Cand. polit. Eva Josefsen holder en prøveforelesning for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning statsvitenskap. 

Oppgitt emne:

"Territoriell og ikke-territoriell samisk selvbestemmelse"

 

Torsdag 22. januar 2015 kl 09:15, auditorium 1042, campus Alta.

 

Bedømmelseskomite:

  • Forsker, ph.d., Rebecca Lawrence, Stockholms universitet (1. opponent)
  • Professor, dr.polit., Asbjørn Roiseland, Universitetet i Nordland (2. opponent)
  • Førseamanuensis Jarle Weigård, Insitutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, UiT Norges arktiske universitet (leder av komiteen) 

Disputasen ledes av instituttleder Marcus Buck, Insitutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, UiT Norges arktiske universitet.

 

Disputas holdes samme dag og sted kl. 10.15.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 22. januar 2015 kl. 09.15–10.00
Hvor: Auditorium 1042, Alta
Studiested: Alta
Målgruppe: Alle