Nei til forskningsfangst på hval? - saken mellom Japan og Australia for Den Internasjonale Domstolen i Haag.

Professor Lars Walløe holder foredrag med tittelelen «Nei til forskningsfangst på hval? - saken mellom Japan og Australia for Den Internasjonale Domstolen i Haag».

Professor Lars Walløe, Universitetet i Oslo har vært en av de fremste vitenskapelige rådgiverne til norske myndigheter i sjøpattedyrspørsmål og har vært sentral i vitenskapskomiteen til Den internasjonale hvalfangstkommisjonen. Professor Walløe har også vært oppnevnt som ekspertvitne for International Court of Justice (ICJ).

 

Dommen fra Den internasjonale domstolen er tilgjengelig på http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=64&case=148&code=aj&p3=4

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 29. oktober 2014 kl. 10.15–12.00
Hvor: Teorifagbygget, hus 1, 1.329
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Alle
Telefon: 77 64 52 47