Disputas - Master i geologi Marianne Negrini

Master i Geologi Marianne Negrini vil tirsdag 10.september 2013 kl. 13.00 offentlig forsvare for ph.d.-graden i realfag, studieretning geologi

Strength and rheological evolution of the lower continental crust: an experimental study of the deformation behavior of feldspar and quartz at high pressure and temperature

Kort sammendrag av avhandlingen:

Models of the rheology of Earth’s lower crust are mainly based on the deformation behavior of the minerals quartz and feldspar. Early models predicted that at lower crustal conditions (high pressure and temperature) rocks are weak and deform mainly by ductile flow. However, more recent models and field observations suggest that the lower crust may in fact support higher stresses than previously thought, and deform mainly by brittle fracture. The aim of the experiments in this work was to assess how viscous and brittle deformation mechanisms interact under lower crustal conditions

Veiledere
Hovedveileder Prof. Holger Stunitz, Institutt for geologi, Universitetet i Tromsø

Biveileder Professor Erling K. Ravna, Institutt for geologi, Universitetet i Tromsø

Bedømmelseskomiteen
Prof. Djordje Grujic, Department of Earth Sciences, Dalhousie University, Canada (1. opponent)

Prof. Claudio Rosenberg, Pierre and Marie Curie University, France (2. opponent)

Prof. Steffen Bergh, Institutt for geologi, Universitetet i Tromsø (internt medlem og leder av komiteen)

Disputasleder
Prodekan forskning Fred Godtliebsen, Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi, Universitetet i Tromsø.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 10. september 2013 kl. 13.00–16.00
Hvor: Aud. Naturfagbygget (rom 1207)
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig:
Telefon: 44119