Nord-Norges røde døtre. Historien om Gitta Jønsson, Jenny Garfjeld, Jeanette Olsen, Kathrine Bugge, Helene Ugland og flere av landsdelens suffragetter

Lørdagsuniversitetet: Foredrag v/førsteamanuensis i historie Rune Blix Hagen, Institutt for historie og religionsvitenskap

Foto: Fra "Kvinner i nordnorsk arbeiderbevegelse: Gitta Jønsson" (1978) av Dag Skogheim via nordlys.no

Foredragsholder Rune Blix Hagen

Gitta Jønsson, Jenny Garfjeld, Jeanette Olsen, Kathrine Bugge, Helene Ugland. Dette er bare noen navn i en lang rekke av nordnorske arbeiderkvinner som gikk i spissen for den tidlige fasen av faglig og politisk organisering i landsdelen på begynnelsen av 1900-tallet.

De snakket varmt om sosialismen, agiterte for edruskap og fred, krevde omseggripende sosiale reformer og var pådrivere i kampen mot fordommer, borgerlig arroganse og mannlig ufornuft.

Foredraget vil særlig fokusere på Gitta Jønsson (1869-1950) som var første kvinne i Tromsø formannskap for 100 år siden, i 1913.

Foredraget inngår i KVINNFORSKS foredragsrekke om sterke kvinneskikkelser fra nord i anledning Stemmerettsjubileet 2013.


Ansvarlig fakultet:
Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning (HSL-fak) v/KVINNFORSK

Kontaktperson for foredraget:
Ingrid Hovda Lien, rådgiver ved KVINNFORSK
Sigrun Høgetveit Berg, rådgiver ved Seksjon for forskningstjenester HSL-fakultetetDette foredraget er en del av Lørdagsuniversitetet, og arrangeres i 4. etasje på Studenhuset Driv. Dørene åpnes for publikum kl. 12.00, og foredraget starter kl. 13.00. Les mer på uit.no/lordag

 

Bli med på teatervandring fra Perspektivet museum kl. 14.15

Etter foredraget arrangerer Sadio Nor teatervandring med oppmøte ved Perspektivet Museum. Her kan du gå en tur i Gittas gater, høre henne appellere, få et innblikk i hennes liv her i Tromsø og møte noen av dem som var med og mot henne.

Les mer om teatervandringen her!

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 31. august 2013 kl. 13.00–14.00
Hvor: Studenthuset Driv, 4. etasje
Målgruppe: alle