Tromsø-området. Samisk - norsk møteplass. Lansering nytt Ottar

Invitasjon til lansering av nytt Ottar-hefte:  “Tromsø-området. Samisk - norsk møteplass”. Tirsdag 30. april kl 1400 på Rådhuset. Lett servering. Velkommen!

Prahls litografi over Tromsø og Tromsøsundet ca. 1840. Samer og nordmenn i forgrunnen på Tromsdalssida. Kilde: Perspektivet museum.

Den såkalte “samedebatten” i Tromsø har aktualisert spørsmålet om samisk tilstede­værelse i fortid og nåtid, men også om hva det samiske betyr for byens identitet. 

Nytt nummer av Tromsø Museums tidsskrift Ottar om Tromsø-området som en møteplass mellom det samiske og norske lanseres tirsdag 30. april kl. 14.00 på Tromsø Rådhus.

I dette Ottar-heftet skriver forskere med tilknytning til Universitetet i Tromsø om hvordan Tromsø-området har vært en kulturell møteplass gjennom 10.000 år.

Program tirsdag 30. april kl. 14.00 – 15.00 på Tromsø Rådhus

  • Velkomst ved Ottar- redaktør for kultur og samfunn, Ola Graff, Tromsø Museum – Universitetsmuseet
  • Ordfører Jens Johan Hjort kommenterer temaet
  •  En av forfatterne, Paul Pedersen, forteller om sin artikkel om det moderne byrommet som en samisk arena.
  • De to hefteredaktørene, Dikka Storm og Terje Brantenberg forteller om bakgrunnen for hele heftet og litt om de ulike artiklene.

 Enkel servering.

Pulken, som lensmann Brun fra Nesseby brukte til å kjøre gjennom Storgata i Tromsø i 1870 i forbindelse med “Den Almindelige Udstilling for Tromsø stift”, blir stilt ut.

 Velkommen!

HEFTES INNHOLD:
Innledning: Terje Brantenberg og Dikka Storm
Frå dei fyrste pionerar til møtestad – Tønsnes i steinalderen: Jan Magne Gjerde
Arkeologiske spor etter fonnejakt på villrein: Ingrid Sommerseth
Tre kvinner fra vikingtidens stor-Tromsø: Gerd Stamsø Munch
Bodde det samer i Tromsø? Hva folketellingen forteller – og ikke forteller: Lars Ivar Hansen
Gállàferd – Kaldfjorden, eit tidlegare tospråkleg samisk-norsk samfunn: Aud-Kirsti Pedersen
Muntlig tradisjon og samiske stedsnavn på Stournjárgá/Tromsø fastland: Stine Benedicte Sveen
Bysamer og bysamiske institusjoner i Tromsø – et nytt trekk i byens historie: Paul Pedersen og Torill Nyseth
Fotografiet: Sveinulf Hegstad

 

Når: 30. april 2013 kl. 14.00–15.00
Hvor: Tromsø Rådhus
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Karen Marie Christensen
Legg i kalender