Prøveforelesning - cand.agric. Ingrid Agathe Bay-Larsen


 

Cans. agric. Ingrid Agathe bay-Larsen ved NFH holder sin obligatoriske prøveforelesning over oppgitt tema for graden Philosophiae doctor i samfunnsvitenskapvitenskap, med tittel:

"Fag og politikk. Hva kjennetegner bruken av kunnskap i planlegging og forvaltning med sikte på vern av natur- og kulturlandskapsområder? I hvilken grad vil en overgang fra sentral styring (government) til samstyring (governance) påvirke kunnskapsformene eller forutsette et annet  kunnskapsregime?”

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
08.03.13 kl. 10:15 - 11:00
Hvor:
Store auditorium (E-101), NFH-bygget
Målgruppe:
Alle
Telefon:
776 46018
Skip to main content