Konservator

Som konservator samler du inn, vedlikeholder og bevarer gamle gjenstander. Dette kan være bøker, klær, papir, fotografier, malerier, kulturhistoriske eller naturhistoriske gjenstander m.m.

Vanlige arbeidsoppgaver for en konservator:

  • samle inn data
  • registrere og systematisere gjenstander og lage rapporter
  • gi råd om håndtering, oppbevaring, frakt og utstilling av gjenstander

En museumskonservator forvalter samlinger ved museer eller lignende institusjoner.
En teknisk konservator arbeider praktisk med konservering og restaurering av kulturminner.
Fylkeskonservatorer er ledere tilknyttet kulturminnevernet i norske kommuner. 
Konservatorer jobber også med geologiske og naturhistoriske samlinger

Som konservator er du ekspert på analyser og undersøkelser av gjenstander, og kan finne ut hvilken tid og miljø de kommer fra. Du kan også vurdere konservering (bevaring) og eventuell restaurering av gjenstandene. Hvilken metode du bruker avhenger av hvilket materiale gjenstanden er laget av - det kan dreie seg om mekaniske, kjemiske, elektroniske eller håndverksmessige reparasjoner.

Som konservator er du en viktig kunnskapsformidler. Du formidler kunnskap i utdanningen innen faget, til annet personale ved museer og innen kulturminnevern, til forvaltningsapparatet og til den enkelte eier av kulturminner.

Konservatoren jobber ofte i tett samarbeid med andre fagfolk som kunsthistorikere. 

Ved enkelte sentrale museer i Norge er konservatortittelen erstattet med tittelen "kurator". Konservator brukes også i sammenheng med andre yrkestitler.

Det tilbys utdanning i konservering i Norge både på bachelor- og masternivå. Masterstudiet går over to år (i tillegg til bachelor på tre år) og gir deg godkjenning som konservator i henhold til europeisk standard.

Oversikt over utdanning

Det er også mulig å ta studiet i utlandet.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse.

Etter- og videreutdanning
Det er mulig å ta doktorgrad i konservering i Norge ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo. Aktuelle doktorgradsprogrammer i utlandet kan være litteratur, estetikk, klassiske fag og programmer for kulturfag.

Konservatorer jobber på museer, gallerier, biblioteker, arkiver og andre institusjoner som jobber med kulturminner.

Som konservator er du tålmodig og nøyaktig. Du liker å jobbe med hendene og har øye for detaljer. Du er god til å kommunisere både muntlig og skriftlig, og har evnen til å videreformidle kunnskap.

Lønnsnivået avhenger blant annet av arbeidssted, arbeidsoppgaver og formell kompetanse.

Ansatte i kultur, underholdning og fritid som jobber i biblioteker, arkiv og museer har en gjennomsnittslønn på 439 200 kroner (Kilde: SSB 2012).

Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content