Dataelektroniker

Som dataelektroniker installerer, drifter og vedlikeholder du alt fra multimedieustyr til luftovervåkingsradarer, avhengig av hvilket fagfelt du velger å spesialisere deg i.

Vanlige arbeidsoppgaver for dataelektronikeren:

  • bruke og behandle PC-utstyr og programvare
  • opprette kommunikasjon mellom forskjellige typer elektronisk utstyr og systemer
  • jobbe med sikkerhet og kommunikasjon
  • feilsøke og rette feil
  • veilede i valg og bruk av ustyr og systemer

Yrket ble tidligere omtalt som serviceelektroniker, og har likhetstrekk med produksjonselektronikeren.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fire og et halvt år, der to år består av opplæring i bedrift:

  • Videregående trinn 1 (Vg1): elektrofag
  • Videregående trinn 2 (Vg2): data og elektronikk
  • Videregående trinn 3 (Vg3): dataelektroniker
  • 1,5 års opplæring i bedrift: dataelektronikerfaget

Opptakskrav
Fullført grunnskole.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta påbygging til generell studiekompetanse. Dette gir rett til å studere ved høyskoler og universitet. Der kan du for eksempel studere elektronikk eller teknologiske fag. En del studier har krav om realfag. For å komme inn på disse studiene kan du også ta forkurs, som arrangeres ved studiestedene.

Vær oppmerksom på at mange utdanningsinstitusjoner lar deg gå y-veien som et alternativ til å måtte ta påbygging. 

Som dataelektroniker kan du jobbe i både små og store bedrifter i de fleste bransjer. Du kan være ansatt i en liten bedrift, eller tilhøre en større IT-avdeling i en stor bedrift. Du kan også være ansatt i et firma som tilbyr datatekniske tjenester, være innleid som konsulent, eller drive om selvstendig næringsdrivende.

Som dataelektroniker må du interessere deg for teknologi og utviklingen av denne. Du må arbeide effektivt, ha høyt fokus på sikkerhet, og være flink til å se løsninger på problemer. Videre må du kunne kommunisere og yte service.

nbsp;

Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content