Spilldesigner

Et profesjonelt spill er laget av et team bestående av spilldesignere, utviklere og programmerere. Spilldesignerens oppgave er å beskrive og formidle idéer slik at de kan realiseres. Faget spilldesign ligger i grenseområdet mellom kunst og teknikk.

Spilldesigneren er idérik og har evne til både å finne på noe nytt og spennende, og til å gjenbruke eksisterende ideer og bygge videre på disse.

En spilldesigner må ha analytiske evner og kunne sette seg inn i hva markedet ønsker og hvilken målgruppe spillet lages for. Godt spilldesign er avgjørende for å lykkes i et marked med hard konkurranse.

Spillindustrien er i dag større enn filmindustrien målt i omsetning. Selv om jobbmarkedet for spilldesignere ikke er så stort i Norge, kan du med utdanning som spilldesigner også få jobb innenfor beslektede områder som multimediadesign og interaksjonsdesign. Interaktiv underholdning brukes stadig mer i andre medier enn spill, for eksempel i mobiltelefoner, i undervisning, på TV og internett. Her er det mange spennende jobbmuligheter.

Spilldesignere kan ha svært ulik utdanningsbakgrunn. Mange er selvlærte eller har en eller annen form for IT-utdanning fra fagskole, høgskole eller universitet. Det finnes også spesialiserte utdanningstilbud innen spilledesign.

Se oversikt over relevante utdanninger

Opptakskrav
Opptakskravet varierer fra studie til studie.

Etter- og videreutdanning
Det finnes utdanningsinstitusjoner som tilbyr relevante masterstudier innen IT.

Etter fullført bachelor med fordypning innen spilldesign, har du også mulighet til å gå videre på masterstudier ved NITH eller andre utdanningsinstitusjoner i Norge eller i utlandet. Aktuelle retninger på masternivå kan være innen spill- og underholdningsutvikling, medievitenskap, prosjekt- eller IT-ledelse.

Spilldesigneren jobber i spillindustrien. Siden dette er en forholdsvis liten industri i Norge, må du være åpen for en karriere internasjonalt.

Like viktig er det derfor at utdanningen også kvalifiserer deg for arbeid innen nærliggende bransjer, som interaktiv TV-produksjon, mobilteknologi og web, gjerne relatert til reklame.

Mange med utdanning innen spilldesign arbeider med andre former for multimedia- og interaksjonsdesign. Noen arbeider med IT på mer generell basis, slik som med eksempelvis IT-support.

En spilldesigner må være kreativ. Du må ha stor interesse for spill og ha god fantasi. Du må kunne jobbe selvstendig og i team. Analytiske evner og gode formidlingsevner kommer også godt med.

Ung IT 
Den norske dataforeningen Hvordan bli en spilldesigner? artikkel på gamernettstedet gamereactor.no

Inntekten til spilldesignere varierer etter utdanning, arbeidsplass og kompetanse.

Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content