Karriereveileder

En karriereveileder hjelper unge eller voksne til å ta selvstendige og riktige valg. Karriereveilederen hjelper dem med å planlegge en utdannings- og yrkeskarriere.

Som karriereveileder må du holde deg oppdatert på utdanningstilbudene og arbeidsmarkedet. På bakgrunn av interesser, selvinnsikt og ambisjoner skal karriereveilederen hjelpe mennesker til å ta riktige yrkes- og karriereval.

Karriereveilederen hjelper også til med rådgivning til skriving av CV, søknader og jobbintervju.

Karriereveilederen veileder mennesker ved å utvikle deres kunnskap, selvinnsikt, selvstendighet og handlekraft.

Karriereveiledere kan ha ulik utdanningsbakgrunn. Flere høgskoler tilbyr utdanning i rådgiving og veiledning.

Oversikt over utdanningssteder

Opptakskrav
Opptakskravene kan variere fra studiested til studiested. Vanligvis kreves generell studiekompetanse.

De større utdanningsinstitusjonene krever gjerne ei treårig utdanning på høgskolenivå eller lignende, i tillegg til minst et år med relevant praksis etter fullført utdanning. Søkere som ikke oppfyller kravene kan likevel tas opp etter en individuell vurdering.

Etter- og videreutdanning
En karriereveileder må holde seg oppdatert på utdanningssystemet og arbeidsmarkedet for å hele tiden kunne tilby god veiledning.

Karriereveiledere er ofte tilknyttet universitet, høgskoler, videregående skoler eller ungdomsskoler. Mange er også tilknyttet NAV, karrieresenter, rekrutteringsbyrå, arbeidslivssbedrifter eller ansatt i rehabiliteringsarbeid.

Som karriereveileder må du ha gode pedagogiske egenskaper. Du må kunne kommunisere godt og lytte til ønskene og tankene til klienten. Ellers bør du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 

Lønn varierer etter arbeidssted, utdanning og ansiennitet. 

Creative Commons Licence

Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold.

Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content