Fysiker

En fysiker arbeider med fenomener og krefter som oppstår mellom materiene i universet. Fysikk er grunnlag for mange fag, og dermed kan fysikere jobbe innenfor flere områder som for eksempel medisin og elektronikk. Fysikere kan forske på alt fra fornybar energi til å forske på hjernen.

Vanlige arbeidsoppgaver for en fysiker:

  • lage modeller for å beskrive fysiske fenomener i naturen
  • lage modeller for kompliserte prosesser innen industri og teknologi
  • utvikle nye instrumenter og måleteknikker, blant annet for anvendelser innen medisin, miljøovervåking og energiteknologi

Fysikeren bruker vitenskapelige metoder som eksperimenter, teoretiske modeller og matematiske simuleringer i arbeidet sitt.

For å bli fysiker må du ta en femårig mastergrad i fysikk. Den består av en treårig bachelorgrad i fysikk, og deretter 2 år på et mastergradsstudium, eller du kan studere til en femårig integrert mastergrad innen mer anvendte områder av fysikken.

Oversikt over utdanninger innen pedagogikk

Opptakskrav
Opptakskravet er normalt generell studiekompetanse, men det er anbefalt at man har spesiell studiekompetanse med realfagskombinasjon med vekt på matematikk og fysikk.

Studiesteder og poenggrenser hos Samordna opptak

Etter- og videreutdanning
Etter fullført master kan du ta en doktorgrad i fysikk, noe som gjerne tar fire år.

Som fysiker kan du jobbe både i det offentlige og i privat næringsliv. Mange jobber i ulike teknologibedrifter, i oljebransjen eller i private konsulentfirmaer. Fysikere kan jobbe i det offentlige, i ulike departementer og direktorater, i undervisningsstillinger ved videregående skoler eller ved høgskoler og universitet. Fysikere jobber også i IT-bransjen.

Som fysiker har du evne til abstrakt tenkning. Du har interesse for konkrete løsninger, og må like å jobbe systematisk og nøyaktig. Du bør like matematikk og løse problemer.

Tekna

 

nbsp;

Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content