Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Studentorganisasjoner

Ved Universitetet i Tromsø finnes det mange ulike studentorganisasjoner som du som student kan bli medlem av.Studentorganisasjonene tar for seg alt fra sport og fritid til veldedige formål og studentpolitikk. Du kan også starte din egen studentorganisasjon hvis du ønsker det. For mer informasjon om oppstartstøtte kan du ta kontakt med Studentparlamentet.

Finner du ikke den organisasjonen du leiter etter? Se Den Lille Organisasjonsguiden og start din egen!  

Studentparlamentet er det øverste organet i studentdemokratiet som du som student tilhører.

Følgende andre studentorganisasjoner har oppgitt sin kontaktinformasjon her. Ønsker du og din studentorganisasjon å stå på lista kan ansvarlig for sida kontaktes. Hver enkelt organisasjon har selv ansvar for at informasjonen er oppdatert:

Organisasjon Kontaktperson e-post
Studentutvalg fakultet for hum., samf og lærer Bjørn-Ivar Strøm studentutvalgetHSL@gmail.com
Studentutvalg fakultet for nat.tek
Marius Hansen

nt-su@list.uit.no

Studentutvalg helsevitenskapelig fakultet Martine Lerbukt helsefak-sau@list.uit.no
Studentutvalg for kunstvitenskapelig fakultet studentrad.kunstfag@gmail.com
Studentutvalg for jur.fak Snorre Nordmo jsutromsoe@gmail.com
Studentutvalg for BFE Mattias Lind su@bfe.uit.no
African Student Union Sylvanus Tengbeh org.nr 999130755
Artic Aector Mikkel Meyn Liljengren
DebutUKA Ove Petter Sørheim leder@debutuka.net
 
EcMa

Oddbjørn Løvås Karlsen

ecma.hht@gmail.com
Elsa - Tromsø Anders Johansen treasure.tromso@elsa.no
Fiskus Robin Gabrielsen rga022@post.uit.no
FN-studentene - Tromsø

tromso@fn-studentene.no

leder.tromso@fn-studenten.no,

Foreninga for realfags- og teknologistudenter
Andreas Svendby
andreas.svendby@gmail.com
Helix – Organization for biotechnology students in Tromsø Erik Kjærner-Semb Eriksemb@gmail.com 
Hurradio post@hurradio.no
Håp i Havet Mads Martinsen kontakt@haapihavet.com
IAESTE Tromsø Christian Gustad cgustad@gmail.com
IFMSA Ingvild Glende igl022@post.uit.no
IMLADRIS Mørkefyrsten (leder byttes årlig) imladristromso@gmail.com
INS Tromsø Rahma Søvik tlf 90 22 08 09
Internasjonalt seminar Jon Børge Hansen jon.boerge.hansen@fn.no
ISU - International Student Union

 

isutromso@gmail.com
Juristforeningen i Tromsø Sigurd T. Kinge
Jusshjelpa Vivian Mikalsen
Kom og Dans Tromsø Marianne Johansen kodtromso@gmail.com
Liberale Studenter Bernhard Siebert bernhard.siebert@venstre.no
Linjeforening for samfunnssikkerhet og miljø (LSM) Trond Borlaug trondborlaug@hotmail.com
Love World Tichaona Mazarire
Medisinernes seksualopplysning Jonas Gunnberg msotromso@yahoo.com
MH-Innebandy Magnus Hjort mahjort@online.no
Moderat Liste Erlend Svardal Bøe erlend.svardal.boe@gmail.com
Muslim Academia Tromsø Umaer Naseer umaer.naseer@uit.no
Naturviterne Torvald G. Egeland torvald_82@hotmail.com
Nautikkingeniørenes linieforening Matias Winge mawinge@gmail.com
Norsk medisinstudentforening - Tromsø Martina Hannås martina.hannas@legeforeningen.no
NorthBridge Sondre Naustdal sondre.naustdal@gmail.com
Ny generasjon Solveig Marie Claussen smc023@post.uit.no
Odontologisk fagutvalg Astrid A. Eriksen aae022@post.uit.no
Pedagogstudentene Elisabeth Udnes Johannessen

udnes.red@gmail.com

Placebo Ingvild Risan Westerhus placeboleder@placeboweb.org
Placebo-effekten Morten Tranung
ProGas Synnøve Ebertsen synnove.ebersten@hotmail.com
Psybert - Linjeforening for bachelor og masterstudenter i psykologi ved UiT  Ole Martin E. Nilsen psybert@psyk.uit.no
Psyforeningen Danielle Legland danielle.a.legland@gmail.com
Ruphus Aleksander Lauritzen alauri@start.no
SAIH - Tromsø Karoline Kjeldsen saih.uit@gmail.com
Samfunnsviterne Viktor Engelhardt viktor.engelhardt@googlemail.com
Samisk studentforening (SSSR)

Lillina Ballo

sssr@same.net
Sci.fi.-foreningen Mikkel Meyn Liljegren scififoreningen@gmail.com
SIKKMIL Linjeforening Fredrik Jonassen fredrik.jonassen@gmail.com
Sosialistisk Studentlag Åsne Høgetveidt mei_9009@yahoo.com
Start UiT

Ildri Jørgensen

leder@startuit.no, tlf. 98 46 95 38
Statsvitenskapelig miljøforening Bente Kjæreng
Studentavisa Utropia Tarjei Tveten tarjei@utropia.no
Studentenes Nettverk for Fred
Studenter for EU - Tromsø Håvard Mathisen ja.eu.uit@gmail.com
Studentforeningen for Historie og Religion
Viktor Engelhardt sfhire.uit@gmail.com
Studenthuset Driv Esben Hoås Rygg esben@driv.no
StudentKRIK Erlend Oksavik stud.krik@gmail.com

Studentsamfunnet

post@studentsamfunnet.org
StudentUKA Anja Evensdotter Rasmussen evensdatter@hotmail.com
Studentutvalget for Nordområdene Kim Allan Nilsen suntromso@gmail.com
Tekna Student Mette Klungseth

dk.nord@tekna.no, teknastudenttromso@gmail.com

Tromsø akuttmedisinske studentforening Daniel Poppe Skipenes 113tams@gmail.com
Tromsø Kristelige Studentforbund Per Ivar Torstad peritorstad@hotmail.com
Tromsø Kristelige Studentlag Heming Hansen hemingrh@gmail.com
Tromsøstudentenes AUF Randi Rudi
Tromsøstudentenes bridgeklubb Hans Olav Stein hanstien@online.no tlf 99 25 37 27
Tromsø studenter mot EU

Hedvig Ølmheim

tromso@studentermoteu.no
TSI - Tromsøstudentenes idrettslag tsi.post@gmail.com
Ultralyd - Medisinstudentenes mannskor Ottar Soknes mannskoret.ultralyd@gmail.com
UNIS Vincent Carrier vincent.carrier@unis.no
Utropia Barbara Lesz  barbara@utropia.no
Ansvarlig for siden:
Sist endret: 15.08.2013


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no