Kunngjøringer for studenter


Ustabilitet i Mediasite og Zoom

Publisert: 08.04.2021

Vil du bygge CV mens du studerer? Bli med på gratis online workshop som ruster deg for arbeidslivet! / Build a CV while studying – join free online workshop!

Publisert: 08.04.2021
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Nasjonale tiltak forlenges til 14. april / National measures are extended until April 14.

Publisert: 07.04.2021
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Courses: Research data management

Publisert: 06.04.2021
Til ansatte på campus: Tromsø

Stipend til studier utenlands? Meld deg på digitalt infomøte om Aker Scholarship 13. april

Publisert: 25.03.2021
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Slik påvirker nye nasjonale korona-tiltak UiT, fra 25. mars

Publisert: 24.03.2021
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Digital course delivery at UiT the week after Easter (week 14: April 6–April 9)

Publisert: 23.03.2021
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Digital undervisning ved UiT i uka etter påske (uke 14: 6.–9. april)

Publisert: 23.03.2021
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

DebutUKA søker superfaddere!

Publisert: 19.03.2021
Til ansatte på campus: Tromsø

Vil trenger fadderkoordinatorer!

Publisert: 19.03.2021
Til ansatte på campus: Tromsø

NB! 22. mars blir det endringer i parkeringssonene utenfor campus Alta.

Publisert: 16.03.2021
Til ansatte på campus: Alta

Problemer med Office 365

Publisert: 16.03.2021

Fristen for å nominere til Helsefaks priser er utvidet til og med fredag 19.03.21

Publisert: 16.03.2021
Til ansatte på campus: Tromsø

Digital prøveforelesning og disputas 19.03.21 - MSc Subhashis Das

Publisert: 12.03.2021
Til ansatte på campus: Narvik

Velkommen til Peter F. Hjort-seminaret 2021!

Publisert: 12.03.2021
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Søk på traineestillinger i Lofoten og Vesterålen – frist 31. mars

Publisert: 05.03.2021
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

05.03.2021: Lokale smitteverntiltak ved UiT i Tromsø

Publisert: 05.03.2021
Til ansatte på campus: Tromsø

Markering av den internasjonale kvinnedagen

Publisert: 03.03.2021
Til ansatte på campus: Alta

Infotorget ved Helsefak informerer

Publisert: 03.03.2021
Til ansatte på campus: Tromsø

Planlegging av undervisning og mottak av studenter ved UiT i høstsemesteret 2021

Publisert: 25.02.2021
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Har du lese- og skrivevansker og ønsker opplæring i bruk av lese- og skrivestøtteverktøyet Lingdys?

Publisert: 22.02.2021
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Informasjon til studenter som er innvilget tilrettelegging på eksamen våren 2021

Publisert: 22.02.2021
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Barentsplusstipend for høstsemesteret 2021

Publisert: 17.02.2021
Til ansatte på campus: Tromsø

Medisinerstudenter med lisens søkes til stillinger på Helsehuset i Tromsø fra medio mars og over sommeren. Søknadsfristen er 18.02.21

Publisert: 12.02.2021
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Infotorget ved Helsefak holder fortsatt åpent.

Publisert: 11.02.2021
Til ansatte på campus: Tromsø

Webinarer om forskningsdatahåndtering

Publisert: 10.02.2021
Til ansatte på campus: Tromsø

Campus Bodø- Nordlandssykehuset

Publisert: 01.02.2021

Delta på årets Læringsfestival – sjekk frister nå!

Publisert: 29.01.2021
Til ansatte på campus: Tromsø

Gradvis åpning for fysisk undervisning / Gradual re-opening and face-to-face instruction opportunities

Publisert: 27.01.2021
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Samisk uke ved UiT i Narvik

Publisert: 27.01.2021
Til ansatte på campus: Narvik

(Løst) Passordbyttetjenesten feiler

Publisert: 27.01.2021

Midlertidig tilgang til Scopus / Temporary access to Scopus

Publisert: 26.01.2021
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Nettbasert studie om dine daglige opplevelser ved UiT (Svarfrist på søndag)

Publisert: 22.01.2021
Til ansatte på campus: Tromsø

Kjære student, hjelp oss å hjelpe deg gjennom COVID-19 pandemien! / Dear student, help us to help you through the COVID-19 pandemic!

Publisert: 18.01.2021
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Har iverksatt tiltak for å styrke informasjonssikkerheten ved UiT / UiT has implemented measures to strengthen cyber security

Publisert: 15.01.2021
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Digital gratisvisning av filmen Ninjababy under TIFF

Publisert: 14.01.2021
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

STUD-ENT: Søk om 1 million kroner til å utvikle din forretningsidé!

Publisert: 13.01.2021
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Delta i forskningsprosjektet "Hverdagen til studenter og ansatte ved UiT" / Participate in a research project which aims to learn more about students' and staff's everyday life at UiT

Publisert: 12.01.2021
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Meld deg på Arctic Frontiers!

Publisert: 12.01.2021
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Nyutdanna Radiograf til sommaren? Ferievikarar søkes ved røntgenavdelinga, Ålesund sjukehus

Publisert: 12.01.2021
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Infotorget ved Det helsevitenskapelige fakultet informerer

Publisert: 11.01.2021
Til ansatte på campus: Tromsø

Digital åpning av utstillingen "Blikket vendes mot nord"

Publisert: 08.01.2021
Til ansatte på campus: Tromsø

Spør biblioteket!

Publisert: 08.01.2021
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Information for students regarding term start

Publisert: 03.01.2021
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Informasjon til studenter vedrørende semesterstart

Publisert: 03.01.2021
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Registreringsplikt for alle som kommer til Norge

Publisert: 21.12.2020
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Er du student og alene i Tromsø i julen? Ta kontakt!

Publisert: 18.12.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Skift passord innen 23.12.2020 kl. 08.00 / Change your password by 23.12.2020 at 08:00

Publisert: 17.12.2020
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Infotorget ved Helsefak holder stengt fra og med 21.12 .20 til og med 03.01.21

Publisert: 15.12.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Diku har tildelt 4,4 millioner kroner for prosjekt om internship i geofag

Publisert: 15.12.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Utveksling høsten 2021 åpnet for søknadsregistrering

Publisert: 15.12.2020
Til ansatte på campus: Harstad

Utveksling høsten 2021 åpnet for søknadsregistrering

Publisert: 15.12.2020
Til ansatte på campus: Narvik

Utveksling høsten 2021 åpnet for søknadsregistrering

Publisert: 15.12.2020
Til ansatte på campus: Alta

Utveksling høsten 2021 åpnet for søknadsregistrering

Publisert: 15.12.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Sjømannskirken har opprettet egen koronatelefon

Publisert: 09.12.2020
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Prøveforelesning - Mag. Art Andreas Klein, institutt for språk og kultur

Publisert: 08.12.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Call for Applications-Arctic Frontiers Student Forum 2021

Publisert: 03.12.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Infotorget ved Helsefak holder stengt fra og med 22.12 .20 til og med 03.01.21

Publisert: 02.12.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Trenger du ro til digital hjemmeeksamen?

Publisert: 23.11.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Teste digitalt hjelpemiddel mot tannbehandlingsangst

Publisert: 23.11.2020
Til ansatte på campus: Harstad

Teste digitalt hjelpemiddel mot tannbehandlingsangst

Publisert: 23.11.2020
Til ansatte på campus: Hammerfest

Teste digitalt hjelpemiddel mot tannbehandlingsangst

Publisert: 23.11.2020
Til ansatte på campus: Alta

Teste digitalt hjelpemiddel mot tannbehandlingsangst

Publisert: 23.11.2020
Til ansatte på campus: Bodø

Teste digitalt hjelpemiddel mot tannbehandlingsangst

Publisert: 23.11.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Søppelpost tilsynelatende fra UiT

Publisert: 17.11.2020

Muntlig eksamen i Zoom / Oral examination in Zoom

Publisert: 17.11.2020
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Message to our international students from the municipality authorities:

Publisert: 13.11.2020
Til ansatte på campus: Alta

Bli seminarleder på Institutt for samfunnsvitenskap! - Søknadsfrist 1. desember

Publisert: 11.11.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

UiT i Alta følger anbefalingene

Publisert: 11.11.2020
Til ansatte på campus: Alta

Karakterbegrunnelse via Studentweb / Explanation of grade via Studentweb

Publisert: 10.11.2020
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Stud-ENT - fra forskning til forretningside

Publisert: 10.11.2020
Til ansatte på campus: Harstad

08.11.2020: Student i Tromsø smittet av covid-19 og ansatte ved UiT i karantene

Publisert: 08.11.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Informasjon til studenter som er innvilget tilrettelegging på skriftlige skoleeksamener

Publisert: 06.11.2020
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

UiT reduserer reiseaktiviteten og innfører økt bruk av hjemmekontor

Publisert: 05.11.2020
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Vekterstreiken er over ved campus Tromsø

Publisert: 03.11.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Følg smitteutviklingen ved UiT

Publisert: 30.10.2020
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Kunsten i MH vest

Publisert: 29.10.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Ta testen: Finn ditt bærekraftsmål!

Publisert: 28.10.2020
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Oppdaterte retningslinjer for bruk av undervisnings-, møte- og kopirom

Publisert: 22.10.2020
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Vær med og påvirke framtidas Campus Alta!

Publisert: 21.10.2020
Til ansatte på campus: Alta

Si hva du mener om studieprogrammet ditt!

Publisert: 15.10.2020
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Mediasite - Live sending ustabil

Publisert: 13.10.2020

Nytt tilfelle av Covid-19-smitte ved UiT

Publisert: 09.10.2020
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

UiT-student i Tromsø har fått påvist Covid-19

Publisert: 08.10.2020
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Åpne Forskningsdata - Hvordan navigere rettigheter og lisensiering? - 20.Oktober

Publisert: 08.10.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Harstadbiblioteket fortsetter å arrangere Shut Up and Write!

Publisert: 05.10.2020
Til ansatte på campus: Harstad

Webinarer i håndtering av forskningsdata

Publisert: 29.09.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Skal du søke om tilrettelegging av eksamen?

Publisert: 28.09.2020
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Vil du være med å produsere podcast om arktiske spørsmål i samarbeid med Harvard Kennedy School?

Publisert: 24.09.2020
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Gang- og sykkelveien ved Naturfagbygget stenger i 1 år

Publisert: 24.09.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Følgetjeneste ved behov for bruk av heis

Publisert: 23.09.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Harstadbiblioteket fortsetter å arrangere Shut Up and Write!

Publisert: 23.09.2020
Til ansatte på campus: Harstad

Research data management at UiT: An introduction (Zoom)

Publisert: 22.09.2020
Til ansatte på campus: Narvik

Research data management at UiT: An introduction (Zoom)

Publisert: 22.09.2020
Til ansatte på campus: Harstad

Research data management at UiT: An introduction (Zoom)

Publisert: 22.09.2020
Til ansatte på campus: Hammerfest

Webinar: Research data management at UiT: An introduction (Zoom)

Publisert: 22.09.2020
Til ansatte på campus: Alta

Webinar: Research data management at UiT: An introduction (Zoom)

Publisert: 22.09.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Melding fra UNN til Helsefakstudenter

Publisert: 21.09.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Vi trenger studenter til fotooppdrag - Narvik

Publisert: 21.09.2020
Til ansatte på campus: Narvik

Vi trenger studenter til fotooppdrag - Alta

Publisert: 21.09.2020
Til ansatte på campus: Alta

Vi trenger studenter til fotooppdrag - Tromsø

Publisert: 21.09.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Vi trenger studenter til fotooppdrag - Harstad

Publisert: 21.09.2020
Til ansatte på campus: Harstad

Vi trenger studenter til fotooppdrag - Hammerfest

Publisert: 21.09.2020
Til ansatte på campus: Hammerfest

Munin Conference on Scholarly Publishing 18-19. november 2020 - online

Publisert: 16.09.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Undersøkelse om smitterisiko ved UiT

Publisert: 15.09.2020
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Delta på digital idédugnad for utdanning

Publisert: 11.09.2020
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Effekten av positive nyheter - viktig for din hverdag?

Publisert: 10.09.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Ny bok: Ytringsfrihetens kår ved norske universiteter og høyskoler

Publisert: 10.09.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Internasjonalt seminar: Mineralutvinning i Norge og Brasil

Publisert: 09.09.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Etiske retningslinjer for profesjonsstudiet i medisin

Publisert: 08.09.2020
Til ansatte på campus: Hammerfest

Bruk av campus/Use of campus

Publisert: 04.09.2020
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Internasjonalt seminar 3. september: Libanon – hva er i vente?

Publisert: 02.09.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Få med deg Karrieredagen 9. og 10. september!

Publisert: 01.09.2020
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Webinar: En introduksjon til håndtering av forskningsdata ved UiT

Publisert: 27.08.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Ny åpningstid for Infotorget ved Helsefak

Publisert: 21.08.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Vannlekkasje rammer HSL

Publisert: 20.08.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Søppelpost tilsynelatende fra UiT

Publisert: 19.08.2020

Kjemikalielekkasje

Publisert: 18.08.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Vis hensyn ved semesterstart / Show consideration

Publisert: 11.08.2020
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Spar deg tid - bli en mester på Word, Excel og OneNote

Publisert: 11.08.2020
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Friday Night with Prestige: Online film screening of "Picture a Scientist"

Publisert: 10.08.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Adgangskort for nye studenter

Publisert: 10.08.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Timeplaner for HSL-fakultetet i Tromsø høsten 2020

Publisert: 07.08.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Viktig informasjon og obligatorisk kurs i smittevern/ Important information and mandatory infection control course

Publisert: 07.08.2020
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Oppfordrer studenter og ansatte i Tromsø til å gå eller sykle

Publisert: 05.08.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Problemer med Zoom

Publisert: 22.07.2020

Velkommen til Academic North SUMMIT / Welcome to Academic North SUMMIT

Publisert: 09.07.2020
Til ansatte på campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Svalbard, Finnsnes, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Sortland, Skibotn, Karasjok, Evenes, Ramfjordmoen

Infotorget holder sommerstengt i uke 29-31

Publisert: 09.07.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Gratis lavterskel-yoga for studenter på UiT

Publisert: 03.07.2020
Til ansatte på campus: Alta

Påloggingsproblemer Eduroam

Publisert: 01.07.2020

Hvorfor står utelysene på midt på sommeren?

Publisert: 24.06.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Tidvis problemer med Microsoft Teams

Publisert: 02.06.2020

Studentweb åpner 1. juli

Publisert: 29.05.2020

Søppelpost tilsynelatende fra UiT

Publisert: 20.05.2020

Kunsten i MH vest

Publisert: 19.05.2020
Til ansatte på campus: Tromsø

Utskrift av adgangskort

Publisert: 14.05.2020

ITA åpner skrankene

Publisert: 13.05.2020

Sikkerhetsoppdatering av VPN

Publisert: 13.05.2020

Lav bemanning på Orakelet 16/4

Publisert: 15.04.2020

Problemene med Canvas er løst

Publisert: 02.04.2020