Friluftsliv

Du bor nærmere Nordpolen enn de fleste, men det betyr ikke at du mangler verken fritidsaktiviteter eller muligheten til friluftsliv.

Arktisk natur kan på mange måter være ekstrem - også ekstremt vakker. Foto: Noel Bauza

Veldig mye kan sies om Svalbard og utendørsaktiviteter. Her skal vi nøye oss med å henvise til nettsider som har utdypende informasjon om hvordan friluftsliv best praktiseres i arktiske strøk.

Sysselmesteren på Svalbard er den norske regjeringens øverste representant på øygruppen og har samme myndighet som en fylkesmann. Sysselmesteren er også politimester og notarius publicus og har dessuten en rekke andre offentlige funksjoner.

Longyearbyen lokalstyre er kort og greit betegnelsen på det lokale kommunestyret.

På Svalbards offisielle nettsted Visit Svalbard finner du blant annet Svalbardvettreglene, som alle besøkende blir bedt om å etterleve.