Utveksling

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Finn ut hvordan du søker om utveksling - og hvor du kan dra.

Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver på faget ditt, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder der andre universiteter har annen kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som tar seg bra ut på CV-en. 

Her kan du lese mer om utveksling:  

Studentutveksling - en verdifull opplevelse

Tilbake til forsiden