Studieseksjonen

Studieseksjonen holder til innenfor Servicetorget, og vi fungerer i stor grad som et serviceorgan for studenter og ansatte.

Som student ved UiT i Narvik kommer du garantert i kontakt med Studieseksjonen. 

Seksjonen har blant annet ansvar for studentrekruttering, studieinformasjon, markedsføring og opptak av nye studenter, behandle søknader fra studenter, gjennomføre eksamener, utstede vitnemål osv.

Når du begynner som student ved IVT-fakultetet / UiT i Narvik kan vi hjelpe deg med:

  • behandling av søknader om permisjoner, overflyttinger, fritak for fag, særordning på eksamen, klager og
    begrunnelser 
  • tilrettelegging av studiegjennomføringen med individuell utdanningsplan
  • hjelp hvis du plages med selvbetjening i studentweb, avmelding- og påmelding til fag og eksamen
  • veiledning om regelverk, lover og forskrifter m.m.
  • informasjon og legge til rette for utenlandsopphold
  • eksamensavvikling og utstedelse av vitnemål

Saker som gjelder undervisning, faglærer o.l. må tas opp med ledelsen på fagområdet som studiet ditt tilhører. Søknader om fritak, krav om begrunnelser, klager osv. kan sendes til postmottak@ivt.uit.no

Vi ser helst at du besøker oss i ekspedisjonstiden Kl. 10:00-14:00. Er du student og ønsker å komme på et annet tidspunkt, er det mulig å gjøre avtale via Servicetorget. Du kan og beskrive og sende saker inn til behandling via e-post; postmottak@ivt.uit.no

Informasjon om oppmeldingsfrister og sensur legges ut på StudentWeb, eksamensdatoer legges ut på web (https://uit.no/eksamen). Øvrig informasjon vil tilgjengeliggjøres gjennom dertil egnede kanaler, for eksempel LMS (Learning Management System), intern-TV, e-post til enkeltstudenter osv.

Det er viktig at du sjekker både StudentWeb og LMS jevnlig. I tillegg må du huske å lese «student e-posten» din.

Er det noe du lurer på angående tilrettelegging av dine studier, så er Studieseksjonen stedet du henvender deg til.