Velkommen til studiestart ved UiT Narvik!

Vi ønsker nye og nåværende studenter velkommen til studiestart høsten 2022. Gratulerer med studieplass i Narvik!

Studietiden starter nå og det er du selv som sitter ved roret - vær nysgjerrig og bruk mulighetene dine. Du vil bli møtt med flere veivalg i årene som kommer, så da håper vi dere vil møte usikkerheten med nettopp nysgjerrighet.

Når undervisningen starter, vil du møte de fremste ekspertene og du vil møte studenter med de samme faglige interessene som deg selv. Vær et ja-menneske. Ta kontakt med andre, still spørsmål, start kollokvier, hjelp hverandre og bruk det fantastiske studenttilbudet vi har.

Det å flytte til en ny by, etablere nytt nettverk og starte en ny hverdag, det kan være tøft. Vær snill, snakk med hverandre og bidra til et godt studiemiljø!


Informasjon om de første dagene av studiestart

På denne siden finner du praktisk infomrasjon om oppmøte, rom, fadderordning og mye mer. Har du andre spørsmål du ikke finner svar på, ikke nøl med å ta kontakt!

Vi møter deg når du kommer ved hovedinngangen og kan hjelpe deg på vei. 

Velkommen til Narvik!

Åpningssermoni  |  Opening ceremony

Den 16.august er alle nye studenter velkommen til åpningsermoni kl 10:00, i Auditorium 1.

Her får du litt praktisk informason, en velkomst, omvisning på campus og lunsj i kantina. Senere møter du dine studieprogram (mer informasjon under). 


On August 16, all new students are welcome to the opening ceremony at 10:00, in Auditorium 1.

You get some practical information, a warm welcome, a campus tour and free lunch in the canteen. Later you will meet your study programs (more info below).

Program åpningssermoni

 • Velkommen til UiT Norges arktiske universitet Narvik | Dekan Bjørn Reidar Sørensen
 • Velkommen til Narvik ved Narvik kommune | Lena Hope 
 • Samskipnaden Narvik | Lena Moe 
 • Fadderordningen | Fadderstyret
 • Omvisning på campus | Faddergrupper

  

Alternative opptaksveier (3-semester og y-vei)

De som starter via 3-semester- eller y-veisordning har tidligere oppstartsdato enn de øvrige studentene.

Dato og tid: 25. juli, kl. 09.00 | Auditorium 1 eller 2 Campus Narvik

Mer informasjon om semesterstart for alternative opptaksveier finner du her


Fadderordningen

Sammen med UiT campus Narvik og andre viktige aktører under studiestart møter Fadderordningen deg som ny student med et mål om å skape viktige møtearenaer for deg og dine ferske medstudenter på et sosialt nivå. Vi legger til rette for at du skal bli godt kjent med studenter fra ditt studie, studenter på tvers av studieretninger og årskull og ikke minst nye studenter som er i akkurat samme situasjon som deg. Velkommen til studiestart, og velkommen som ny student!

Fadderordningen har egne arrangement som gjennomføres i uke 33 og 34. Mer informasjon kan finnes på Facebooksiden til fadderordningen.

Her har du informasjon om fadderukene og Fadderordningen.

Meld deg på fadderukene her!


                                      


Ofisiell åpning av studieåret | Torsdag 18. august, kl. 10:00

Studenter som deltar
pååpningen får en
verdikupongtil bruk
i kantina eller GRUT
kaffebar!

Rektors åpningsarrangement vil foregå torsdag 18. august kl. 10.00 

 • Prosesjon - kulturelt innslag v/Ensemble Oscar
 • Velkommen ved campusdirektør Åsunn Lyngedal
 • Tale v/UiTs viserektor Rikke Gürgens Gjærum 
 • Kulturelt innslag v/Ensemble Oscar, Distriktsmusikerne i Ofoten
 • Velkomst fra Næringslivet i Narvik
  • Marit Waleniussen | LKAB
  • Sverre Mogstad | Nordkraft
  • Knut Erik Dybdahl | Næringslivsmentor
 • Kulturelt innslag v/Ensemble Oscar, Distriktsmusikerne i Ofoten
 • Avsluttende ord fra campusdirektør Åsunn Lyngedal 
 • Prosesjon ut (Ensemble Oscar, Distriktsmusikerne i Ofoten)


Masterstudents: Repetion course in Linear Algebra II

(NB! Ikke for masterstudenter ved integrert bygningsteknologi)

Schedule for the repetition course in Linear Algebra


 

3. Digitale ressurser som bør gjennomgås i forbindelse med studiestart


Sjekkliste for nye studenter

For å være student ved UiT, så må du hvert semester betale semesteravgift og semesterregistrere deg.
Her er lenke til en sjekkliste som alle nye studenter anbefales å gå igjennom.

Studentkort/ adgangskort (Narvik)

Studentkort produseres gjennom forespørsel i Servicetorget og vil deretter håndteres gjennom forenklet køordning. Ta kontakt med Servicetorget for nærmere informasjon.

 
Kurs i studiemestring og eksamensmestring

 
Informasjon fra ulike enheter 
 

Digitale verktøy som kan være nyttig for å komme i gang med studiene

 


4. Studieprogramvis oppfølging i forbindelse med studiestart

Når åpningsarrangementet den 16.08 er gått av stabelen, så vil du som student få tilbud om spesiell oppfølging fra kontaktpersoner på ditt studieprogram. Informasjon (studieprogram, dato, tidspunkt, kontaktperson(er) og møtearena) per studieprogram finner du i følgende liste:

(Listen vil bli oppdatert så snart avklaring foreligger per studieprogram)

 

Studieprogram Dato Tidspunkt Kontaktperson(er) Møtearena
Sykepleie - bachelor (B-SYK) 16.08.22 09:00 Lisa Øien (studieleder) og Karin Ravn Pedersen (kullkontakt) D1011, Auditorium 4, Full dag (til 14:45) - obligatorisk oppmøte
Økonomi og administrasjon - bachelor (B-ØA) 16.08.22 10:00 Jorunn Tufthaug Auditorium 1
Praktisk økonomi og ledelse (PØL) 16.08.22 10:00 Jorunn Tufthaug  Auditorium 1
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning (FOR, FORREAL)

Narvik:
16.08.22

 

Bodø:
17.08.22

 

Alta:
18.08.22

Narvik:
13:00

 

Bodø:
10:00

 

Alta:
10:00

Arlene Hall

Narvik:
E0010 Auditorium 6

 

Bodø:
A2 (Stein Rokkan)/UiT Bodø, NORD universitet, Mørkved

Alta:
UiT Alta, Rom S106 (Siva 4)

Norwegian Language and Society for Foreign Students - one year programme (NOF-2)

16.08.2022


16.08.2022

10:00


12:40


Randi Bolle Eilertsen

Auditorium 1

Oppmøte trappa i glassgata og videre til E-2500

Bygg, ingeniør - bachelor (B-BY, NB-BY, B-YBY, B-BY3S, B-BY-MO) Narvik:
16.08.2022

Alta:
18.08.2022

Mo i Rana:
16.08.2022

10:00


11:00


10:00

Hugo Vanje-Remlo Narvik:
Auditorium 1

Alta:
UiT Alta, Rom S105 (Siva 3)

Mo i Rana:
Campus Helgeland, KantinaDatateknikk, ingeniør - bachelor (B-DT, NB-DT, B-YDT, B-DT3S) Narvik:
16.08.2022


Alta:
18.08.2022

Bodø:
17.08.2022

12:30
11:00


10:00
Hans Olofsen

Narvik:
Møter i glassgata med faddere - videre til E1600

Alta:
UiT Alta, Rom S105 (Siva 3)

Bodø:
Fysisk oppmøte UiT Bodø, NORD Unversitet, Mørkved - A2 (Stein Rokkan)
Datateknikk - videreutdanning (VD)  16.08.22 12:30 Hans Olofsen E1600
Elektronikk, ingeniør - bachelor (B-IE, B-YE, B-IE3S)

Narvik:
16.08.22

 

Alta:
18.08.22

Narvik:
12:40

 

Alta:
11:00

Arne Bjørk

Narvik:
12:40-15:00, Rom E1480

Alta:
UiT Alta, Rom S105 (Siva 3)

Elkraftteknikk, ingeniør - bachelor (B-EK, B-YEK, B-EK3S)

Narvik:
16.08.22

 

Alta:
18.08.22

12:30

 


Alta:
11:00

Alexander Pankratov

Narvik:
Oppmøte i glassgata - omvisning på lab og møte med lærere


 
Alta:
UiT Alta, Roms S105 (Siva 3)

Satellitteknologi, ingeniør - bachelor (B-ST, NB-ST, B-YST, B-ST3S)

Narvik:
16.08.22

 

Alta:
18.08.22

Narvik:
12:40

 

Alta:
11:00

Arne Bjørk

Narvik:
12:40-15:00, Rom E1480


Alta:
UiT Alta, Rom S105 (Siva 3)

Maskin, ingeniør - bachelor (B-MA, NB-MA, B-YMA, B-MA3S, B-MA-MO)

Narvik:
16.08.22

 

Mo i Rana:
16.08.22

 

Alta:
18.08.22

Narvik:
12:30

 

Mo i Rana:
10:00

 

Alta:
11.00

Magnus Aanstad og Jan-Arne Pettersen

Narvik:
Oppmøte glassgata - omvisning og møte med studieledere

Mo i Rana:
Campus Helgeland, Kantina

Alta:
UiT Alta, Rom S105 (Siva 3)

Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (B-PROTEK, B-PROTEK-N)

Narvik:
16.08.22

 

Alta:
18.08.22

Narvik:
13:00

 

Alta:
11:00

Espen Johannessen

Narvik:
Auditorium 2 - D1090

Alta:
UiT Alta, Rom S105 (Siva 3)

Aerospace Control Engineering, sivilingeniør - master (M-ST) 15.08.22 12:30 Tom Stian Andersen E3102
Applied Computer Science, sivilingeniør - master (M-IT) 16.08.22 13:15 Rune Dalmo E3150

Electrical Engineering, sivilingeniør - master (M-EL) 15.08.22 12:30 Trond Østrem E1460
Industrial Engineering, sivilingeniør - master (M-IN) 16.08.22 13:30 Hao Yu D1120 (Auditorium 5)
Bygg og miljø, sivilingeniør - master (M-IB) 15.08.22 13:00 Raymond Riise  E3100
Engineering Design, sivilingeniør - master (M-BM) 15.08.22 12:30 Guy Beeri Mauseth E1700

  


Finne frem på campus

Hvis du har utfordringer med å finne frem på camus - bruke Mazemap funksjonen! Nedenfor finner du et utsnitt av campus og følg linken her eller QR-koden i bildet så kommer du inn i kartfunksjonen. 


Oversiktskart over enheter: Campus Narvik


Flere spørsmål om studiestart eller ditt studium? 

Finn din kontaktperson i tabellen over eller sjekk ut hjemmesiden til UiT om studiestart.

Velkommen til Narvik!

Her får du hjelp!

Her er noen stikkord om gode hjelpere ved UiT narvikFadderukene

Sammen med UiT campus Narvik og andre viktige aktører under studiestart møter Fadderordningen deg som ny student med et mål om å skape viktige møtearenaer for deg og dine ferske medstudenter på et sosialt nivå.

Vi legger til rette for at du skal bli godt kjent med studenter fra ditt studie, studenter på tvers av studieretninger og årskull og ikke minst nye studenter som er i akkurat samme situasjon som deg.

Velkommen til studiestart, og velkommen som ny student!

Her har du informasjon om fadderukene og Fadderordningen.

Meld deg på fadderukene her!

.................................................................

With UiT campus Narvik and other essential supporters during the start of studies, Fadderuken meets you as a new student to create important meeting arenas for you and your new fellow students on a social level.

We make it easy for you to get to know students from your studies, students from other study programs, and new students who are in the same situation as you.

Welcome to the start of studies, and welcome as a new student!

Sign up here for Fadderuken