Ledelse

Tre av UiTs fakulteter er representert ved UiT i Narvik der Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi er det største.

Fakultetsledelsen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fakultetet) i Narvik

IVT-fakultetet er ledet av et dekanat på tre; dekan, prodekan for forskning samt prodekan for utdanning.

Dekan Bjørn Reidar Sørensen

Prodekan for forskning Svein-Erik Sveen

Prodekan for utdanning Bjørn Tore Esjeholm

Fakultetsdirektør Åsunn Lyngedal


Assisterende instituttleder for Institutt for helse- og omsorgsfag (Det helsevitenskapelige fakultet) sin virksomhet og ansatte ved Campus Narvik, Nina Holm Kaarbø

Handelshøgskolen ved UiT i Narvik (Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi), universitetslektor Hanna Persson, assisterende instituttleder