Ledelse

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fakultetet) ledes av et dekanat på tre.

Dekanatet består av dekan, prodekan for forskning og utvikling samt prodekan for utdanning.

Dekan: Bjørn Solvang

Prodekan for forskning og utvikling:  Raymond Kristiansen

Prodekan for utdanning: Ragnhild Johanne Rensaa

Fakultetsdirektør: Bjørnar Storeng

Fakultetsadministrasjonen

Administrasjonen ved IVT-fakultetet bidrar med støttefunksjoner og tjenester på områdene utdanning, formidling, økonomi og personal. Administrasjonen ledes av fakultetsdirektør Bjørnar Storeng og er organisert i:

Studieseksjonen
Personalseksjonen
Økonomiseksjonen

Fakultetsadministrasjonen bidrar med støtte til fakultetsledelsen innen blant annet utredning og saksforberedelse samt tjenester til fakultetets institutter og personale.

Om Handelshøgskolen
Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet har studenter og ansatte på fire studiesteder i Nord-Norge.  Det drives undervisning og forskning i Tromsø, Alta og Harstad. I Narvik tilbyr Handelshøgskolen økonomiutdanning.
Assisterende instituttleder og stedlig leder i Narvik: Pål Skoland
Rådgiver: Jorunn Lovise Tufthaug

 

Om Institutt for Helse- og omsorgsfag (IHO)
IHO er et institutt under Det helsevitenskapelige fakultet og er lokalisert på universitetsområdet i Breivika i Medisin- og helsefagbygget (MH-bygget), og i Hammerfest, Harstad og Narvik.
Stedlig leder for IHO sin virksomhet og ansatte ved UiT i Narvik: Silje C Wangberg

Skip to main content