Ledelse

Tre av UiTs fakulteter er representert ved UiT i Narvik der Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi er det største.

Fakultetsledelsen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fakultetet) i Narvik

IVT-fakultetet er ledet av et dekanat på tre; dekan, prodekan for forskning og utvikling samt prodekan for utdanning.

Dekan Bjørn Solvang

Prodekan for forskning og utvikling  Raymond Kristiansen

Prodekan for utdanning Ragnhild Johanne Rensaa

Fakultetsdirektør Åsunn Lyngedal (tiltrer høsten 2021)


Stedlig leder for Institutt for helse- og omsorgsfag (Det helsevitenskapelige fakultet) sin virksomhet og ansatte ved Campus Narvik, professor Silje C. Wangberg

Handelshøgskolen ved UiT i Narvik (Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi), professor Per Engelseth, assisterende instituttleder