Her får du hjelp

Her er noen stikkord om gode hjelpere ved UiT i Narvik.

Studiestart er både trivelig og hektisk for nye studenter. Gode hjelpere kan bidra til at du får en god start. Foto: Espen Dalmo

Hjemmesiden vår uit.no har informasjon om det meste som angår din studiesituasjon.

Fadderne kan i perioden etter studieårsstart svare på de fleste spørsmål om hvem, hvor og hva ved UiT i Narvik.

Servicetorget ved hovedinngangen tar imot beskjeder, utsteder bekreftelser og karakterutskrifter, samt hjelper deg med å komme i kontakt med “rette vedkommende” ved UiT i Narvik hvis du har spørsmål eller problemer.

IT-seksjonen assisterer deg hvis du har problemer med pålogging, tilgang til programvare o.l.

Orakelet gir brukerstøtte på IT-tjenester som leveres av UiT.

e-post: orakel@uit.no, telefon 776 44 544 og nettside: http://uit.no/orakel

Studieseksjonen er lokalisert gjennom døren til høyre for Servicetorget og hjelper deg med det meste som angår tilrettelegging av din studiesituasjon (åpningstid mellom 10.00 og 14.00).

Driftsseksjonen i Bygg- og eiendomsavdelingen (BEA) er lokalisert ved siden av Servicetorget innenfor posthyllene. Seksjonen er ansvarlig for å utstede adgangskort og gi tilganger i bygget.

Norges arktiske studentsamskipnad ligger til venstre når du kommer inn hovedinngangen og er ansvarlig for alt av studentvelferd, kantine, kiosk, fagbokhandel, bolig, barnehage, idrettssenter o.l.

Sosialrådgiver har kontor innerst i korridoren ved driftsseksjonen for Bygg- og eiendomsavdelingen (BEA).

Vi har følgende kontaktpersoner ved våre øvrige studiesteder:

  •         IVT- fakultetet filial Alta:     Bjørn Tore Esjeholm tlf: 95026787
  •         IVT- fakultetet filial Bodø:   Irina Vinogradova tlf: 75517886/ 90846299
  •         IVT- fakultetet filial Mo:      Alf Solstrand, tlf: 908 87 563
  •         IVT-fakultetet Tromsø:        Tor Schive, tlf: 98800724

Ekspedisjonstid: Kl. 10.00 – 14.00