Ombygging ved UiT i Narvik

Mellom juni 2019 og juli 2020 vil det foregå til dels omfattende ombyggingsarbeider ved campus Narvik. Ombyggingen skal sikre våre studenter og ansatte et enda mer moderne campus, tilpasset fremtidige undervisningsformer. På denne siden vil du finne oppdatert informasjon om hvilke arbeider som pågår - og når.

Campus Narvik skal oppgraderes for nærmere 300 millioner kroner. Prosjektet vil bety et omfattende løft for undervisnings- og fellesarealer på campus, noe som vil komme både studenter og ansatte til gode. Foto: (Illustrasjon: Ratio arktiekter)

Oppgraderingen sikrer at campus Narvik fremstår som et attraktivt studiested også for fremtiden. Vårt «nye» campus skal være et sted som er attraktivt for studentene også utenom ordinær undervisningstid. Det legges til rette for en oppgradering av sosiale soner og kantine. Bygget skal også inneholde fleksible romløsninger som kan benyttes til digital eksamen, undervisning, forskning og veiledning.

Campus Narvik går en spennende tid i møte, og vi ser frem til et nytt og moderne campus høsten 2020. Ombyggingen det kommende året vil imidlertid føre til at vi må gjøre en del tilpasninger i forhold til undervisning og drift av bygget. Dette gjelder blant annet eksamensavvikling som vil gjennomføres utenfor campus Narvik. UiT i Narvik, sammen med Statsbygg og hovedentreprenør Bjørn Bygg, vil jobbe kontinuerlig med å få til gode løsninger for studenter og ansatte. 

Her finner du oppdatert informasjon om ombyggingen:

Oppdatert 6. juni:

Ombyggingsarbeidet vil utover i juni gå inn i en mer hektisk fase. Arbeidet som skal gjøres i perioden vil i første rekke omfatte administrasjonsfløyen. Der skal fasaden på oversiden av fløyen ved hovedinngangen (sone 1) samt på røstveggen mot nord (sone 2) rives og erstattes med ny. I tillegg skal vinduer skiftes i det samme området.  
Dette betyr følgende: Det vil være satt opp avsperringer og etablert riggområde rundt deler av administrasjonsfløyen fra og med mandag 17. juni. Hovedinngangen vil være stengt fra og med mandag 17. og til og med onsdag 19. juni, benytt derfor alternative innganger (ved kantine, parkering tak, sørsiden av bygget). 
I denne perioden skal fasaden på aktuelle deler av administrasjonsfløyen rives. De gamle fasadeplatene inneholder asbest. Av den grunn er det svært viktig at alle holder kontorvinduene lukket mens rivearbeidene pågår. Vinduene vil for øvrig også bli forseglet med teip.   
Ventilasjonsanlegget i administrasjonsfløyen vil være avstengt mens rivearbeidet pågår.  
Fra 20. juni og fremover vil det foregå utforing av ny vegg i de samme sonene. Deretter skal ny fasade på plass.  
Fra uke 26/27 starter arbeidet med å skifte vinduer i det samme området i administrasjonsfløyen. Konkret oppstartsdato for dette arbeidet er foreløpig ikke satt.  For at dette arbeidet skal gå lettest mulig må ansatte som har kontor i det berørte området flytte hyller og bord minimum en meter vekk fra vinduet på kontoret. Er du på ferie i perioden? Dra alt unna vinduet før du forlater. 😊   
Arbeidet med utskifting av vinduene vil medføre en del støv. Du bør derfor også sørge for at pc og skjerm er dekket til eller på annen måte sørge for at utstyret ikke blir eksponert for støv.  

Riveplan fasader finner du her

Fremdriftsplan for perioden10. til 21. juni finner du her
 

Juni - og inntil videre:

Her er ny utendørs riggplan som blant annet viser hvilke områder som avsperres i perioder fram mot høsten. 

Mai 2019:

Fredag 10/5: I maskinlabben vil det bli en del borestøy ifm bygging av ny mesanin. Den støyende delen av jobben vil foregå arbeidsdager fra kl 16:00 og utover. Arbeidet starter allerede i ettermiddag og vil i første omgang vare til ut i uke 21. Et unntak er i morgen da dette arbeidet vil foregå til og fra hele dagen. Vi ber om forståelse for at dette er nødvendig for at prosjektet skal kunne gjennomføres.

Det er behov for å sperre av parkeringsplasser i kortere perioder i forbindelse med ombyggingsprosjektet. Det vi vet pr nå er følgende:

Tirsdag 14.05: Parkeringsplasser samt tilkomst til sørsiden, fra og med nord-østre hjørne på treningssenteret stenges for inntransport av masser til fundament for hovedrigg på baksiden.

Onsdag 15.05: Parkeringsplasser mellom varemottak og søppelrom stenges for pumping av betong til hustrykkeriet (Forbehold om at de får betongleveranse som planlagt. Dato kan evt bli forskjøvet) . Varighet ca 1 dag.  

Mandag – onsdag, 27.05 – 29.05: Parkeringsplasser samt tilkomst til sørsiden, fra og med nord-østre hjørne på treningssenteret stenges for inntransport av brakker. Varighet ca 3 dager.