Ombygging ved UiT i Narvik

Mellom juni 2019 og juli 2020 vil det foregå til dels omfattende ombyggingsarbeider ved campus Narvik. Ombyggingen skal sikre våre studenter og ansatte et enda mer moderne campus, tilpasset fremtidige undervisningsformer. På denne siden vil du finne oppdatert informasjon om hvilke arbeider som pågår - og når.

Campus Narvik skal oppgraderes for nærmere 300 millioner kroner. Prosjektet vil bety et omfattende løft for undervisnings- og fellesarealer på campus, noe som vil komme både studenter og ansatte til gode. Foto: (Illustrasjon: Ratio arktiekter)

Oppgraderingen sikrer at campus Narvik fremstår som et attraktivt studiested også for fremtiden. Vårt «nye» campus skal være et sted som er attraktivt for studentene også utenom ordinær undervisningstid. Det legges til rette for en oppgradering av sosiale soner og kantine. Bygget skal også inneholde fleksible romløsninger som kan benyttes til digital eksamen, undervisning, forskning og veiledning.

Campus Narvik går en spennende tid i møte, og vi ser frem til et nytt og moderne campus høsten 2020. Ombyggingen det kommende året vil imidlertid føre til at vi må gjøre en del tilpasninger i forhold til undervisning og drift av bygget. Dette gjelder blant annet eksamensavvikling som vil gjennomføres utenfor campus Narvik. UiT i Narvik, sammen med Statsbygg og hovedentreprenør Bjørn Bygg, vil jobbe kontinuerlig med å få til gode løsninger for studenter og ansatte. 

Her finner du oppdatert informasjon om ombyggingen:

Mai 2019:

Fredag 10/5: I maskinlabben vil det bli en del borestøy ifm bygging av ny mesanin. Den støyende delen av jobben vil foregå arbeidsdager fra kl 16:00 og utover. Arbeidet starter allerede i ettermiddag og vil i første omgang vare til ut i uke 21. Et unntak er i morgen da dette arbeidet vil foregå til og fra hele dagen. Vi ber om forståelse for at dette er nødvendig for at prosjektet skal kunne gjennomføres.

Mai 2019:

Det er behov for å sperre av parkeringsplasser i kortere perioder i forbindelse med ombyggingsprosjektet. Det vi vet pr nå er følgende:

Tirsdag 14.05: Parkeringsplasser samt tilkomst til sørsiden, fra og med nord-østre hjørne på treningssenteret stenges for inntransport av masser til fundament for hovedrigg på baksiden.

Onsdag 15.05: Parkeringsplasser mellom varemottak og søppelrom stenges for pumping av betong til hustrykkeriet (Forbehold om at de får betongleveranse som planlagt. Dato kan evt bli forskjøvet) . Varighet ca 1 dag.  

Mandag – onsdag, 27.05 – 29.05: Parkeringsplasser samt tilkomst til sørsiden, fra og med nord-østre hjørne på treningssenteret stenges for inntransport av brakker. Varighet ca 3 dager.