Et av landets mest moderne campus

Mellom juni 2019 og juli 2020 foregikk det en omfattende ombygging ved UiT campus Narvik. Resultatet ble et av landets mest moderne universitetscampus.

UiT campus Narvik er oppgradert for nærmere 300 millioner kroner mellom 2019 og 2020. Prosjektet har gitt et omfattende løft for undervisnings- og fellesarealene på campus, noe som kommer både studenter og ansatte til gode. Foto: Kalle Punsvik

Oppgraderingen sikrer at campus Narvik fremstår som et attraktivt studiested også for fremtiden. Vårt «nye» campus skal i tillegg være et sted som er attraktivt for studentene også utenom ordinær undervisningstid. Sosiale soner og kantina er oppgradert. Bygget er i tillegg proppfullt av fleksible romløsninger som kan benyttes til digital eksamen, undervisning, forskning og veiledning.

Vi nevner flercampus-undervisning, aktiv læring, smart podium, Det langstrakte klasserom - og mye mer. Sjekk her hva du egentlig finner i klasserommene

I alt er rundt 7000 kvadratmeter av klasseromsfløyen, den eldste delen av campus, bygget totalt om. I tillegg er det ført opp en mesanin på 207 kvadratmeter i maskinhallen. Samtlige fasader på bygget fra 1969 samt fasaden rundt kantina, er også renovert. Fasadearbeidene omfatter om lag 4000 kvadratmeter.

– For et universitet som har som ambisjon å være ledende internasjonalt på kunnskapsområder som energi og klima, er det viktig å gå foran også internt, for eksempel ved å bygge om og å oppgradere bygningsmassen, sier rektor Anne Husebekk ved UiT.

Ønsket om å gå foran gjenspeiler seg ikke minst i arbeidet som nå er gjennomført ved campus i Narvik. I tillegg til oppgraderte fasiliteter for studenter og ansatte, skal ombyggingen bidra til å redusere klimagassutslippene fra campus med 25 prosent sammenlignet med tidligere. I tillegg skal energibruken kuttes med 750 000 kWh per år målt mot tidligere årsforbruk på 5 800 000 kWh. Det skjer gjennom at såkalt passivhusstandard er lagt til grunn for deler av fasadene og for tak som er bygget om.