Ombygging ved UiT i Narvik

Mellom juni 2019 og juli 2020 vil det foregå til dels omfattende ombyggingsarbeider ved campus Narvik. Ombyggingen skal sikre våre studenter og ansatte et enda mer moderne campus, tilpasset fremtidige undervisningsformer. På denne siden vil du finne oppdatert informasjon om hvilke arbeider som pågår - og når.

Campus Narvik skal oppgraderes for nærmere 300 millioner kroner. Prosjektet vil bety et omfattende løft for undervisnings- og fellesarealer på campus, noe som vil komme både studenter og ansatte til gode. Foto: (Illustrasjon: Ratio arktiekter)

Oppgraderingen sikrer at campus Narvik fremstår som et attraktivt studiested også for fremtiden. Vårt «nye» campus skal være et sted som er attraktivt for studentene også utenom ordinær undervisningstid. Det legges til rette for en oppgradering av sosiale soner og kantine. Bygget skal også inneholde fleksible romløsninger som kan benyttes til digital eksamen, undervisning, forskning og veiledning.

Campus Narvik går en spennende tid i møte, og vi ser frem til et nytt og moderne campus høsten 2020. Ombyggingen det kommende året vil imidlertid føre til at vi må gjøre en del tilpasninger i forhold til undervisning og drift av bygget. Dette gjelder blant annet eksamensavvikling som vil gjennomføres utenfor campus Narvik. UiT i Narvik, sammen med Statsbygg og hovedentreprenør Bjørn Bygg, vil jobbe kontinuerlig med å få til gode løsninger for studenter og ansatte.

Oppdatert 16. juni 2020
Her følger to-ukersplan for ombyggingsarbeidene, uke 25 og 26, 2020. Legg også merke til vedlagte riggplan.


Oppdatert 2. juni 2020
Her følger to-ukersplan for ombyggingsarbeidene, uke 23 og 24, 2020. Legg også merke til vedlagte riggplan.

Oppdatert 9. mars 2020
Her følger to-ukersplan for ombyggingsarbeidene, uke 11 og 12, 2020. Legg også merke til vedlagte riggplan.

Oppdatert 3. mars 2020
Her følger to-ukersplan for ombyggingsarbeidene i uke 10 og 11, 2020.


Oppdatert 18. februar 2020
Her følger to-ukersplan for ombyggingsarbeidene i uke 7 og uke 8, 2020. Gjør deg også kjent med vedlagte riggplan.

Denne uka flyttes fasadeklatrerne. På tirsdag settes det opp gjerder og fjernes snø. Resten av uka flyttes fasadeklatrerne fra sør til nord. Parkering ved Kraft blir sperret mens kranarbeid pågår.

Oppdatert 7. februar 2020
Her følger to-ukersplan for ombyggingsarbeidene i uke 6 og uke 7, 2020. Gjør deg også kjent med vedlagte riggplan.

To-ukersplan, side 1 Foto: xxx
To-ukersplan Foto: xxx
Riggplan Foto: xxxOppdatert 24. januar 2020
Her følger to-ukersplan for ombyggingsarbeidene i uke 5 og uke 6, 2020.

Vi ber samtidig alle være oppmerksom på følgende: Mandag 27. januar starter Bravida arbeidet med å montere lys i taket av glassgata. Foreløpig er ikke sluttdato satt for dette arbeidet. Det vil bli opprettet en sikkerhetssone rundt liften mens arbeidet pågår. Oppdatert 13. januar 2020
Her følger to-ukersplan for ombyggingsarbeidene i uke 3 og uke 4, 2020. Gjør deg også kjent med riggplanen som ligger ved.
NB! I uke 4 (start 20. januar) er det oppstart for renoveringsarbeid ved dametoalettene utenfor kantina. Toalettene vil da være stengt ut semesteret. Riggområde for arbeidene vil være der bordtennisbordet nå står i korridoren utenfor kantina.


Oppdatert 2. januar 2020
Her følger to-ukersplan for ombyggingsarbeidene i uke 2 og uke 3, 2020. Gjør deg også kjent med riggplanen som ligger ved:Oppdatert 17. desember
Her følger to-ukersplan for ombyggingsarbeidene i uke 51 og uke 2, 2020. Gjør deg også kjent med riggplanen som ligger ved:

Oppdatert 2. desember
Her følger to-ukersplan for ombyggingsarbeidene i uke 49 og 50. Gjør deg også kjent med riggplanen som ligger ved:

 

 

Oppdatert 26. november
Her følger to-ukersplan for ombyggingsarbeidene i uke 48 og 49. Gjør deg også kjent med riggplanen som ligger ved:


Oppdatert 11. november

Her følger to-ukersplan for ombyggingsarbeidene i uke 46 og 47. Gjør deg også kjent med riggplanen som ligger ved:Oppdatert 4. november

Her følger to-ukersplan for ombyggingsarbeidene i uke 44 og 45. Gjør deg også kjent med riggplanen som ligger ved:

Oppdatert 18. oktober

Her følger to-ukersplan for ombyggingsarbeidene i uke 43 og 44. Gjør deg også kjent med riggplanen som ligger ved:

Oppdatert 8. oktober

To-ukersplan for ombyggingsarbeidene i uke 41 og 42. Riggplan inkludert:

Oppdatert 30. september

To-ukersplan for ombyggingsarbeidene i uke 40 og 41. Riggplan inkludert:

Oppdatert 24. september

To-ukers plan ombyggingsarbeidene i ukene 39 og 40:


 

Oppdatert 16. september

Ny to-ukers fremdriftsplan er på plass, gjeldende for uke 38 og 39. Arbeidet med å sette inn nye vinduer i administrasjonsfløyen er i gang og vil fortsette i tiden fremover.

An updated schedule (weeks 38 and 39) for the renovation works at campus can be found below. New windows are now mounted in the administration wing. Work in progress.

Oppdatert 11. september

Riggplanen er oppdatert. 

Oppdatert 23. august

Ny to-ukers fremdriftsplan for ukene 35 og 36 er lagt ut/An updated schedule (weeks 35 and 36) for the renovation works at campus can be found below.

"Hesteskoen" ved idrettssenteret er stengt mandag 26. august (se bildet). Utover det er det ingen spesielle ting i planen som må fremheves, men et generelt ønske om å vise hensyn og følge skilting og anvisninger. / There are no particular things in the plan that need to be highlighted, but a general desire for the audience to be considerate and follow signs and directions.

Arbeidsplan for ukene 35 og 36 i forbindelse med ombyggingen ved UiT i Narvik.

Oppdatert 19. august
Ny parkeringsplass for studenter klar til bruk. I forbindelse med utbyggingen har vi mistet parkeringsplassene på vestsiden av campus. Disse kompenseres med ny parkeringsplass ved Skistuaveien, med innkjørsel like ovenfor Thon Hotel (se bildet). Parkeringsplassen vil bli skiltet i løpet av uka. Fra parkeringsplassen er det gangvei til campus. 

Ny parkeringsplass for studenter ved UiT i Narvik.

Oppdatert 16. august
Ny to-ukers fremdriftsplan for ukene 34 og 29 35 lagt ut/An updated schedule (weeks 34 and 35) for the renovation works at campus can be found below.

Det er ingen spesielle ting i planen som må fremheves, men et generelt ønske om å vise hensyn og følge skilting og anvisninger. / There are no particular things in the plan that need to be highlighted, but a general desire for the audience to be considerate and follow signs and directions.

 

Oppdatert 12. juli (english text below)
I uke 29 og 30 vil det ikke være mulig å parkere utenfor inngangspartiet til Stamina, utenfor kantina i mellombygget eller på vestsiden av administrasjonsfløyen (sone 3, 4, 5, 6, 7, se kart). I denne perioden vil det foregå rivningsarbeider på fasaden i forkant av miljøsanering. Vær oppmerksom og vis hensyn. I uke 31 vil det foregå miljøsanering i de samme sonene. Da vil hele området også være stengt for all ferdsel. I forbindelse med miljøsaneringen i uke 31 vil ventilasjonen i byggene i de nevnte sonene være avslått.

During weeks 29 and 30, it will not be possible to park within zones 3, 4, 5, 6 and 7 (please see map below) due to demolition work. Asbestos removal will be carried out in the same zones during week 31, according to the schedule. The zones mentioned will then be closed to all traffic. Ventilation will also be turned off in the parts of campus that are affected by the asbestos removal.

Oppdatert 4. juli
Ny to-ukers fremdriftsplan for ukene 28 og 29 er lagt ut/An updated schedule (weeks 28 and 29) for the renovation works at campus can be found here:

Når rivearbeidene i sone 1 og 2 ferdigstilles, avhenger av svar på asbestprøve. Utforing av vegger samme sted er utsatt til etter ferien, ifølge ny fremdriftsplan. Further asbestos removal in the administration wing will be carried out during July, according to the schedule.

 

 

Oppdatert 26. juni

Ny to-ukers fremdriftsplan for ukene 26 og 27 er lagt ut. Miljøsanering i administrasjonsfløyen (sone 1 og 2) skal ifølge planen nå gjennomføres 25. til 27. juni.

In english: Asbestos removal in the administration wing (zones 1 and 2) will now be carried out on 25 to 27 June.

To-ukers plan (uke 26 og 27) for ombyggingen ved UiT i Narvik. 

Oppdatert 20. juni:

Ombyggingsarbeidene (information in english follows below)

I ettermiddag starter arbeider med bytte av fasader og asbestsanering på administrasjonsfløyen. På mandag (24. juni) skal etter planen hovedarbeidene inne i bygget (glassgata og teorifløyen) begynne. Det vil være mye aktivitet og arbeid som pågår i tiden fremover.

Dette betyr at:

 • Fra torsdag 20.06 (ettermiddag) vil det foregå klargjøring/rigging med gjerder og sperringer ved hovedinngangen til campus Narvik.
 • Fra torsdag 20.06 (ettermiddag) til mandag morgen vil ventilasjonen i administrasjonsfløyen slås av. Dette påvirker alle som har kontor i administrasjonsfløyen (sone1 , sone 2 og sone 3) – se vedlegg
 • Fredag 21.06 (tidlig morgen) til mandag morgen vil hovedinngangen til campus Narvik være strengt. Vi ber alle om å bruke alternative innganger.
 • Fredag 21.06 vil alle vinduer i sone 1 og 2 tapes igjen fra innsiden. TAPE MÅ IKKE FJERNES OG VINDUER MÅ IKKE ÅPNES UNDER RIVEARBEID/ASBESTSANERING.
 • Fra mandag 24. juni vil hovedinngang være delvis åpen igjen (gjerde/sperringer i deler av området).

Videre arbeid i juni/juli:

 • Ifølge fremdriftsplanen skal rivearbeider innvendig starte mandag 24. juni (teorifløyen, trappegang utenfor kantine, bibliotek, 3. etg) – vær oppmerksom på skilting/stengte områder
 • Klargjøring/rigging av byggområder innvendig (inkludert midlertidig vegg i glassgata)
 • Gjenoppbygging av fasader i administrasjonsfløyen

NB: DET ER STRENGE KRAV TIL SIKKERHET OG ALLE ER PÅLAGT Å FØLGE SKILTING OG SPERRINGER.

Riveplan fasader finner du her

Fremdriftsplan uke 25 og 26 finner du her

Hi!

Construction work (asbestos removal) on the outside walls near the main entrance starts today Thursday 20th of June (afternoon). On Monday 24th of June construction work inside campus Narvik (in “glassgata” , stairway areas, “teorifløy”) will start. There will be a lot of activity going on.

Activities:

 • Thursday 20th of June (afternoon): preparations for asbestos removal. Fencing and restricted access to main entrance.
 • Thursday 20th of June (afternoon) till Monday 24th of June (morning): ventilation in “administrasjonsfløyen” is shut down (zone 1, zone 2, zone 3) – see attachment.
 • Friday 21st of June (morning) till Monday 24th of June: main entrance to campus Narvik is closed.
 • Friday 21st of June (morning): all windows in zone 1 and zone 2 will be closed/taped from the inside. DO NOT REMOVE TAPE OR ATTEMPT TO OPEN WINDOWS DURING ASBESTOS REMOVAL.
 • Monday 24th of June: the main entrance will be partly open (fencing in parts of the area).

CONSTRUCTION WORK IN JUNE/JULY:

 • Monday 24th of June : construction work in “teorifløyen” and “glassgata” – fencing and restricted areas. Building of temporary wall in “glassgata”.
 • Rebuilding of outside walls in “administrasjonsfløyen”/main entrance.
 • Construction work in stairway areas (outside the cantina, library and 3rd floor).

SAFETY: BE AWARE AND PLEASE RESPECT ALL SIGNS, FENCING AND RESTRICED AREAS

 

Oppdatert 6. juni:

Ombyggingsarbeidet vil utover i juni gå inn i en mer hektisk fase. Arbeidet som skal gjøres i perioden vil i første rekke omfatte administrasjonsfløyen. Der skal fasaden på oversiden av fløyen ved hovedinngangen (sone 1) samt på røstveggen mot nord (sone 2) rives og erstattes med ny. I tillegg skal vinduer skiftes i det samme området.  
Dette betyr følgende: Det vil være satt opp avsperringer og etablert riggområde rundt deler av administrasjonsfløyen fra og med mandag 17. juni. Hovedinngangen vil være stengt fra og med mandag 17. og til og med onsdag 19. juni, benytt derfor alternative innganger (ved kantine, parkering tak, sørsiden av bygget). 
I denne perioden skal fasaden på aktuelle deler av administrasjonsfløyen rives. De gamle fasadeplatene inneholder asbest. Av den grunn er det svært viktig at alle holder kontorvinduene lukket mens rivearbeidene pågår. Vinduene vil for øvrig også bli forseglet med teip.   
Ventilasjonsanlegget i administrasjonsfløyen vil være avstengt mens rivearbeidet pågår.  
Fra 20. juni og fremover vil det foregå utforing av ny vegg i de samme sonene. Deretter skal ny fasade på plass.  
Fra uke 26/27 starter arbeidet med å skifte vinduer i det samme området i administrasjonsfløyen. Konkret oppstartsdato for dette arbeidet er foreløpig ikke satt.  For at dette arbeidet skal gå lettest mulig må ansatte som har kontor i det berørte området flytte hyller og bord minimum en meter vekk fra vinduet på kontoret. Er du på ferie i perioden? Dra alt unna vinduet før du forlater. 😊   
Arbeidet med utskifting av vinduene vil medføre en del støv. Du bør derfor også sørge for at pc og skjerm er dekket til eller på annen måte sørge for at utstyret ikke blir eksponert for støv.  

Riveplan fasader finner du her

Fremdriftsplan for perioden10. til 21. juni finner du her
 

Juni - og inntil videre:

Her er ny utendørs riggplan som blant annet viser hvilke områder som avsperres i perioder fram mot høsten. 

Mai 2019:

Fredag 10/5: I maskinlabben vil det bli en del borestøy ifm bygging av ny mesanin. Den støyende delen av jobben vil foregå arbeidsdager fra kl 16:00 og utover. Arbeidet starter allerede i ettermiddag og vil i første omgang vare til ut i uke 21. Et unntak er i morgen da dette arbeidet vil foregå til og fra hele dagen. Vi ber om forståelse for at dette er nødvendig for at prosjektet skal kunne gjennomføres.

Det er behov for å sperre av parkeringsplasser i kortere perioder i forbindelse med ombyggingsprosjektet. Det vi vet pr nå er følgende:

Tirsdag 14.05: Parkeringsplasser samt tilkomst til sørsiden, fra og med nord-østre hjørne på treningssenteret stenges for inntransport av masser til fundament for hovedrigg på baksiden.

Onsdag 15.05: Parkeringsplasser mellom varemottak og søppelrom stenges for pumping av betong til hustrykkeriet (Forbehold om at de får betongleveranse som planlagt. Dato kan evt bli forskjøvet) . Varighet ca 1 dag.  

Mandag – onsdag, 27.05 – 29.05: Parkeringsplasser samt tilkomst til sørsiden, fra og med nord-østre hjørne på treningssenteret stenges for inntransport av brakker. Varighet ca 3 dager.