Faglige retninger

Velkommentil Narvik og fremtidens kompetanse. Ved UiT i Narvik kan du studere til å bli ingeniør, sivilingeniør, teknolog, økonom eller sykepleier.

I Narvik får du fremtidens kompetanse! Populære og unike studier, en rekke utvekslingsmuligheter, et inkluderende studentmiljø, kort vei til storslått natur og kulturopplevelser – det er noe av det som gjør UiT Narvik til et godt sted å være student.

Har du fullført en grad ved UiT Narvik, vil du du være svært attraktiv på arbeidsmarkedet.


Ingeniør og sivilingeniør

Løsningen på fremtidens spørsmål om klima og miljø ligger i hendene på våre fremtidige ingeniører. UiT Narviks teknologiske utdanninger har profesjonsutdanning på alle nivå, både nasjonalt og internasjonalt (bachelor, master og ph.d.). Vi har tett kontakt med lokalt næringsliv og mange studentene har jobb allerede før endt utdanning. Vi tilrettelegger for at alle våre studenter får god støtte og blir godt ivaretatt gjennom
tett faglig oppfølging, også i perioder med digital undervisning.

I Narvik har det vært utdannet ingeniører i mer enn 60 år og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak) skal være en drivkraft for utvikling av industri, næring og offentlig sektor - ikke minst i nordområdene. Fakultetet administreres fra Narvik og utdanner i tillegg ingeniører både i Mo i Rana, Bodø, Tromsø og Alta.

Velger du studier innen teknologi ved UiT Narvik er du med på å forme fremtiden og fremtidens løsninger!

Teknologi er fremtiden - hvilket fagfelt passer for deg?


Sykepleier

Ta et studie i sykepleie, bli en som gjør en forskjell i livets viktigste faser! Noen velger helsefag fordi de liker å hjelpe folk. Fordi de vil gjøre en forskjell hver dag. Andre liker å være der det skjer. På akuttmottaket eller i ambulansen på vei til sykehuset. Uansett hva som motiverer deg, tør vi påstå at du finner ei retning innen helse som tenner gnisten din.

Det er mange og gode arbeidsmuligheter for deg som velger helsefag. Som sykepleier kan du forebygge og behandle sykdom, du kan jobbe med akutt eller kronisk syke og med personer som har utfordringer med sin psykiske helse og/eller rus. En sykepleier skal ha kompetanse og holdninger som danner grunnlag for likeverdige tilbud om helsehjelp for alle grupper i samfunnet. 

I Narvik har vi små kull som innebærer at studentene kommer tett på hverandre og lærerne, og får tett oppfølgning gjennom hele studiet. Vi jobber målrettet med å utdanne trygge og handlingskompetente sykepleiere.


Økonomi og administrasjon

Næringslivet vil ha folk med utdanninginnen økonomi og ledelse! Med utdanning innen økonomi kan du arbeide innenfor en rekke fagfelt, deriblant regnskap, revisjon eller analyse.

Økonomistudiene er et allsidig studium som gir deg kunnskap og ferdigheter innenfor økonomi, markedsføring, ledelse og strategi. Du kan også velge å fordype deg i emner som regnskap, personalledelse, finans og innovasjon. Eller hva med et år i utlandet?

Ved campus Narvik har du flere muligheter innen økonomi. I studiet økonomi og administrasjon får du en faglig bredde som gjør deg kvalifisert til en rekke stillinger i det private og offentlige næringslivet. Du får også caser knytet til lokalt næringsliv og vil gjøre deg relevant som arbeidssøker etter studiene. Du har også muligheten til et årsstudium innen praktisk økonomi og ledelse. Dette er en utdanning som er tilpasset næringslivets behov og kombinerer praktisk erfaring med teoretisk kunnskap om økonomi og ledelse.

 


 

Mer informasjon finner du her:

I studiekatalogen finner du en fullstendig oversikt over studietilbudet ved UiT i Narvik.

Her kan du lese mer om IVT-fakultetet

Her finner du informasjon om Handelshøgskolen

Her finner du informasjon om Det helsevitenskapelige fakultet

Tilbake til forsiden

Studiemuligheter

 Studiekatalogen gir deg en fullstendig oversikt over alle studietilbudene ved UiT Narvik.


UiT Narvik er eneste i Europa som tilbyr villmarksmedisin!

Visste du at sykepleieutdanningen i Narvik er den eneste utdanningen i Europa som tilbyr kurset Villmarkedmedisin?

Villmarksmedisin er medisinske tiltak som utføres når det skjer skader/ulykker ute i naturen med lengre enn 1-2 timers transporttid til behandlingssted. 

Foto: Sverre Håkon Evju