Faglige retninger

UiT i Narvik kan tilby studier både på bachelor-, master- og PhD-nivå innen ingeniørfaget - i tillegg til sykepleierutdanning ved Helsefakultetet og økonomutdanning ved Handelshøgskolen.

 

I studiekatalogen finner du en fullstendig oversikt over studietilbudet ved UiT i Narvik.

I Narvik har det vært utdannet ingeniører i mer enn 60 år og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak) skal være en drivkraft for utvikling av industri, næring og offentlig sektor - ikke minst i nordområdene. Fakultetet administreres fra Narvik og utdanner i tillegg ingeniører både i Mo i Rana, Bodø, Tromsø og Alta.


Her kan du lese mer om IVT-fakultetet

Her finner du informasjon om Handelshøgskolen

Her finner du informasjon om Det helsevitenskapelige fakultet

Tilbake til forsiden