Aanstad, Magnus

Institutt for industriell teknologi

Adeel, Yousuf

Institutt for industriell teknologi

Al-Sallami, Hussein

Institutt for elektroteknologi

Alfnes, Erlend

Institutt for industriell teknologi

Andersen, Tom Stian

Institutt for elektroteknologi

Andreassen, Nils

Institutt for bygg, energi og materialteknologi

Andreassen, Ole Egil Distad

Førsteamanuensis
Handelshøgskolen ved UiT i Narvik

Arnarson, Halldor

Institutt for industriell teknologi

Bachke, Grethe Akselsen

Renholdsseksjon
E1290
+4776966515

Bakkejord, Marit

Fellestjeneste for eksamen og vitnemål
Seksjon for studieadministrasjon
Narvik E2018
+4776966164

Bakken, Frøydis Grøm

Institutt for klinisk medisin

Bang, Børre

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Bendiksen, Tine Elisabeth

Konsulent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling IVT-fak
NARVIK_BL-E 2021A
+4776966530

Benjaminsen, Frode

Institutt for industriell teknologi

Berglund, Thomas Jakobsen

Institutt for industriell teknologi

Berntsen, Alexander

Institutt for industriell teknologi

Betancor, Fredrick Roska

Seksjon for digitale basistjenester

Bjørk, Arne

Studieleder Elektronikk og Satellitteknologi
Institutt for elektroteknologi

Bjørk, Erlend

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Bolle, Jan Robin

Handelshøgskolen ved UiT i Narvik

Bouzidi, Ghada

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Bovim, Einar

Institutt for industriell teknologi

Bratlie, Jostein

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Bremdal, Bernt Arild

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Bremer, Bjørn Mogens

Institutt for industriell teknologi

Brustad, Annette Fossli

Institutt for elektroteknologi
C4250
+4776966565

Brustad, Tanita Fossli

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag
D2330
+4776966569

Bråthen, Roger

Overingeniør - Faggruppe prosessering og lagring
Seksjon for digitale basistjenester

Buyle, Boy-Arne

Institutt for bygg, energi og materialteknologi

Calay, Rajnish Kaur

Institutt for bygg, energi og materialteknologi

1-30 av 270 | Neste 30 Siste 30