Nyheter og arrangementer fra Narvik


Arrangementer
Opptaksforum
Hvor: Skype
Hvem: ansatte

Barn som lever i familier med høyt konfliktnivå/ familievern
Hvor: Campus Narvik, NARVIK_BL-D D1100
Hvem: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte

Barn som pårørende
Hvor: Campus Narvik, NARVIK_BL-D D1100
Hvem: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte

Hvordan forebygge og behandle atferdsvansker?
Hvor: Narvik, NARVIK_BL-D 1110
Hvem: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte

Resiliens
Hvor: Campus Narvik, NARVIK_BL-D D1100
Hvem: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte

Samtaler med barn
Hvor: Campus Narvik, NARVIK_BL-D D1100
Hvem: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte

Gode og vonde hemmeligheter
Hvor: Campus Narvik, NARVIK_BL-D D1100
Hvem: studenter, gjester / eksterne, inviterte

Virksomme tiltak
Hvor: Campus Narvik, rom BL-D D1120
Hvem: gjester / eksterne, inviterte

Mobbing
Hvor: Campus Narvik rom BL-D D1120
Hvem: gjester / eksterne, inviterte

Nettbaserte helsetjenester
Hvor: Campus Narvik, NARVIK_BL-D D1120
Hvem: gjester / eksterne, inviterte