Nyheter og arrangementer fra Narvik


Arrangementer
Intellektuell utvikling- forebygging og intervensjon (avlyst)
Hvor: Campus Narvik, rom BL-D D1120
Hvem: gjester / eksterne, inviterte

Tidlig utvikling- psykisk helse (avlyst)
Hvor: Campus Narvik, rom BL-D D1120
Hvem: gjester / eksterne, inviterte

Selvmordsforebygging (avlyst)
Hvor: Campus Narvik, rom BL-D D1120
Hvem: gjester / eksterne, inviterte

Skolemiljø, ungdomstid og trivsel (avlyst)
Hvor: Campus Narvik, rom BL-D D1120
Hvem: gjester / eksterne, inviterte

Barn og unge i lavinntektsfamilier (avlyst)
Hvor: Campus Narvik, rom BL-D D1120
Hvem: gjester / eksterne, inviterte

SIMS 2020 3rd International Symposium on Small-scale Intelligent Manufacturing Systems
Hvor: Gjøvik
Hvem: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte, enhet