Faglige retninger

I Mo i Rana tilbyr UiT Norges arktiske universitet ingeniørutdanning (både ordinær bachelor og Y-vei) innen henholdsvis Bygg og Maskin i tillegg til forkurs. Vi tilbyr også erfaringsbasert master, Organisasjon og ledelse for offentlig sektor.

 

Som en helt ny opptaksvei til våre to ingeniørutdanninger åpner vi i perioden 1. oktober til 31. oktober 2018 for søkere med relevant yrkesfaglig bakgrunn (y-vei). Alle med fagbrev fra «bygg- og anleggsteknikk» er kvalifisert for bygg-studiet, mens de med fagbrev fra «teknikk og industriell produksjon» vil være kvalifisert for maskin-studiet. Studiestart for dette tilbudet er 7. januar 2019.

De y-vei baserte studiene starter som fulltidsstudier 7. januar 2019 på campus Helgeland, og går som våre øvrige bachelorprogrammer over 3 studieår, og avsluttes med et siste semester (6. semester) som da blir et høstsemester.

Her er studietilbudet vårt på Mo:

  • Bygg, ingeniør, bachelor
  • Maskin, ingeniør, bachelor
  • Bygg, ingeniør, Y-vei
  • Maskin, ingeniør, Y-vei
  • Organisasjon og ledelse for offentlig sektor, erfaringsbasert master

 Du finner mer informasjon om vårt studietilbud i Mo i Rana i UiTs studiekatalog.