Boldermo, Kjell Gunnar

Institutt for industriell teknologi

Einarsen, Vegar Ole Grønbech

Institutt for elektroteknologi

Frammarsvik, Kristine

Seksjon for forskning, utdanning og formidling IVT-fak

Jörg, Moritz

Seksjon for brukernær IT-støtte

Vangen, Hogne Andreas

Institutt for elektroteknologi

Åsland, Morten

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
+4777646971