Kontakt

Telefon sentralbord: 77 64 40 00
E-post: postmottak@uit.no
eDialog - sikker innsending av opplysninger og dokumenter til UiT

 

Postadresse: Besøks- og leveringsadresse: Fakturaadresse:

UiT Norges arktiske universitet
Wiullsgate 3
9900 Kirkenes

UiT Norges arktiske universitet
Rådhusgata 8, 3.etg
Kirkenes
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes, 9037 Tromsø

Organisasjonsnummer:
970 422 528

Åpningstider:

Generelle. Vær obs på endringer i åpningstidene i ferietiden.

Åpningstid kl 08.00 – 15.00.
Studenter har tilgang  etter dette etter avtale (Ansatte har egen nøkkel og kan komme og gå som de vil) 

  • Adresse: Rådhusgata 8, 3.etg
  • Postadresse: Wiullsgate 3, 9900 Kirkenes
  • Tlf. 98 26 84 33   epost: komsen@svk.no
Bibliotekene

Bibliotekenes åpningstider finner du på UB's nettsider