Nyheter og arrangementer fra Kirkenes


Arrangementer
Virksomme tiltak
Hvor: Scandic Kirkenes, Kongensgate 1-3, Rom Stoltenberg 1
Hvem: gjester / eksterne

Hvordan forebygge og behandle atferdsvansker?
Hvor: Scandic Kirkenes, Kongensgate 1-3, Rom Stoltenberg 1
Hvem: gjester / eksterne

Engstelige barn- internaliserte vansker
Hvor: Scandic Kirkenes, Kongensgate 1-3, Rom Stoltenberg 1
Hvem: gjester / eksterne

Resiliens
Hvor: Scandic Kirkenes, Kongensgate 1-3, Rom Stoltenberg 1
Hvem: gjester / eksterne

Samtaler med barn
Hvor: Scandic Kirkenes, Kongensgate 1-3, Rom Stoltenberg 1
Hvem: gjester / eksterne

Gode og vonde hemmeligheter
Hvor: Scandic Kirkenes, Kongensgate 1-3, Rom Stoltenberg 1
Hvem: ansatte, gjester / eksterne

Seminar om tverrprofesjonell samarbeidslæring på Helsefak - veien videre!
Hvor: MH-bygget (MH 1) Plan 6 Aud 3+ streaming: https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/8f10e2f358d4407db721ea3dc90ff1f621
Hvem: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte

Juleseminar 2019
Hvor: Litteraturhuset, Oslo
Hvem: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte