Parkering

UiT Harstad har parkeringsplass for studenter og ansatte mot avgift. Her gjelder prinsippet «først til mølla». Les skilting på parkeringsplassen nøye.

 

02. juli 2018:

Fra og med 1. juli er ordningen for parkering for ansatte og studenter endret ved campus Harstad.

Først vil parkeringen være avgiftsfri for ansatte og studenter i juli måned og litt inn i august; det forutsetter at du har registrert deg på https://parkering.uit.no/   Siden er intern og nås fra UiT eller via vpn-tjener.

 

Fra onsdag 8. august (foreløpig dato) trer ny ordning i kraft.

-        Du trenger ikke parkeringskort, dette kan du kaste.
-        Du validerer deg som ansatt eller student ved å registrere deg på https://parkering.uit.no/ , dette gjør at du kan parkere i sone 6731 som er fordelsparkering for ansatte og studenter. På parkeringssiden kan du legge inn to kjøretøy, pluss et midlertidig kjøretøy dersom du f.eks har leiebil i perioder. Du kan endre dine data så ofte du har behov for. 
-        For å betale må du benytte appen til Europark eller du kan bruke Europark sin betalingsløsning på nett fra PC dersom du ikke har smarttelefon. (Easypark-appen kan ikke benyttes for fordelsparkering, kun av besøkende)
-        Prisen vil ikke lenger være per dag men per time, og timesprisen blir kr 3,- per time mellom kl 08 og 16.
-        Gjesteforelesere og andre som er besøk på campus og ikke har brukernavn og passord i AD vil ikke lengere kunne få gratis parkering, det henvises til billettautomat på parkeringsplassen som i ny ordning kun vil kunne brukes av besøkende.
-        El-biler parkerer avgiftsfritt forutsatt at kjøretøyet er registrert på Din parkeringsprofil (fører skal ikke starte appen)
-        Det vil ikke lenger være mulig å kjøpe månedskort eller lignende, man må betale per dag man benytter bil til arbeids-/studiested
-        80% av inntektene på parkeringsavgift går direkte til miljøretta tiltak (eks. sykkelparkering, garderobeanlegg, lignende)
-        Har du spørsmål eller opplever problemer – kontakt oss på parkering@uit.no 
-        Europark håndhever ordningen
-        Det må påregnes mindre endringer i oppstartsfasen

 

Tilbake til forsiden