Parkering

UiT Harstad har parkeringsplass for studenter og ansatte mot avgift. Her gjelder prinsippet «først til mølla».

  • Du trenger ikke parkeringskort
  • Du validerer deg som ansatt eller student ved å registrere deg på https://parkering.uit.no/ , dette gjør at du kan parkere i sone 6731 som er fordelsparkering for ansatte og studenter. På parkeringssiden kan du legge inn to kjøretøy, pluss et midlertidig kjøretøy dersom du f.eks har leiebil i perioder. Du kan endre dine data så ofte du har behov for.
  • For å betale må du benytte appen til Europark eller du kan bruke Europark sin betalingsløsning på nett fra PC dersom du ikke har smarttelefon. (Easypark-appen kan ikke benyttes for fordelsparkering, kun av besøkende)
  • Prisen er kr 3,- per time mellom kl 08 og 16 mandag til lørdag.
  • Gjesteforelesere og andre som er besøk på campus henvises til billettautomat på parkeringsplassen som kun kan brukes av besøkende.
  • El-biler parkerer avgiftsfritt forutsatt at kjøretøyet er registrert på Din parkeringsprofil (fører skal ikke starte appen)
  • Det er ikke mulig å kjøpe månedskort eller lignende, man må betale per dag man benytter bil til arbeids-/studiested
  • 80% av inntektene på parkeringsavgift går direkte til miljøretta tiltak (eks. sykkelparkering, garderobeanlegg, lignende)
  • Har du spørsmål eller opplever problemer - kontakt oss på parkering@uit.no
  • Europark håndhever ordningen