Ledelse i Harstad

Viserektor for Sør-Troms og Nordland Rikke Gürgens Gjærum

Den stedlige ledelsen ved UiT Harstad består av campusdirektør og ledere for de ulike instituttene som er representert ved campus Harstad:

Tilbake til forsiden