Ledelse i Harstad

Viserektor for Sør-Troms og Nordland Kriss Wenche Rokkan Iversen 

Den stedlige ledelsen ved UiT Harstad består av campusdirektør og ledere for de ulike instituttene som er representert ved campus Harstad:

Campusdirektør Karl Erik Arnesen

Instituttleder Bjørn-Eirik Johnsen (Institutt for Vernepleie)

Ass. instituttleder Trond Bottolfsen (Handelshøgskolen)

Ass. instituttleder Kjersti Sunde Mæhre (Institutt for helse- og omsorgsfag)

Ass. instituttleder Rikke Rindahl (Institutt for barnevern og sosialt arbeid)

Ass. instituttleder Øystein Klemetsen (Institutt for Ingeniørvitenskap og sikkerhet)

 

Tilbake til forsiden