Aag, Frid Jorunn

Spesialbibliotekar
Harstadbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Lån

Alvestad, Line

Stipendiat
Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad
+4777058278

Andersen, Frøydis

Institutt for vernepleie
Campus Harstad
+4777058366

Andersrød, Line

Overingeniør - Faggruppe prosessering og lagring
Seksjon for digitale basistjenester
Campus Harstad
+4777058177

Andreassen, Ole T.

Handelshøgskolen ved UiT i Harstad

Andreassen, Viggo

Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Campus Harstad
+4777058108

Arnesen, Jon

Førstelektor
Barnevern i Harstad
Campus Harstad
+4777058345

Campus Harstad
+4777058110

Aronsen, Charlotte

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad

Aronsen, Tone Christine

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad

Benjaminsen, Rønnaug

Institutt for vernepleie
Campus Harstad
+4777058344

Bergland, Harald

Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Campus Harstad
+4777058228

Bergvoll, Lise-Marie

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad
+4777058361

Bersvendsen, Agnete

Stipendiat
Barnevern i Harstad
Campus Harstad
+4777058229

Bjørhovde Nilsen, Jørn Anders

Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Campus Harstad
+4777058213

Bjørnnes, Therese Daleng

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad

Bjørnstad, Caroline

Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Borge, Baard Herman

Professor. Underviser og veileder på Master i ledelse.
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Campus Harstad
+4777058231

Borgerød, Grethe M.

Studieleder, barnevern
Barnevern i Harstad
HG1
+4777058266

Bosch, Lois Ann

Professor II
Barnevern i Harstad

Bottolfsen, Trond

Assisterende instituttleder Campus Harstad
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Campus Harstad
+4777058226

Breivik, Jørgen

Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Campus Harstad
+4777058207

Bruun, May Britt

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad
+4777058294

Bygdnes, Liv Oddrunn

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad

Campus Harstad
+4777058126

Cichocki, Piotr

Seksjon for digitale basistjenester
Jobber med:
IT-tjenester

Dalby, Karoline

Institutt for vernepleie
+4777058103

Dinesen, Tone Åshild

Institutt for vernepleie
Campus Harstad
+4777058348

Ditlefsen, Rikke

Overingeniør
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Harstad
+4777058132

Dreyer, Renate

Rådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Harstad
+4777058114

1-30 av 166 | Neste 30 Siste 16