Killie, Christine

Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Harstad
77058158

Lundberg, Helen

Sikkerhet, beredskap og miljø UiT i Harstad
Harstad
77058224

Nytrem, Dan Terje

Universitetsbiblioteket Harstad

Hansen, Tina

Barnevern campus Harstad
Harstad
77058355

Normann, Hanne Trine Engdal

Vernepleierutdanning
Harstad
77058284

Morsund, Beate Kastnes

Ledelse og stab ved BEA
Harstad 255
77644937

Bruun, May Britt

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Harstad
77058294

Koppen, Kirsti

Vernepleierutdanning
Harstad
77058349

Strand, Tor Alvin

Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Harstad
77058119

Arnesen, Jon

Barnevern campus Harstad
Harstad
77058345

Lorentsen, Kristine Sundet

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Harstad
77058144

Harstad
77058118

Olsen, Trude Høgvold

Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Harstad
77058223

Lind, Sara Sylvi

Vernepleierutdanning
314
77058324

Benjaminsen, Rønnaug

Vernepleierutdanning
Harstad
77058344

Breivik, Jørgen

Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Harstad
77058207

Karlsen, Karina Synnøve

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Harstad
77058253

Lorentsen, Anne-Berit

Folkehelse, tidlig innsats, sosial ulikhet
Barnevern campus Harstad
Harstad
77058338

Borch, Odd Jarl

Professor II
Sikkerhet, beredskap og miljø UiT i Harstad

Solstad, Elsa

Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Harstad
77058235

Kristiansen, Elin

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Harstad
77058329

Joakimsen, Elin Julie

Koordinator Harstadbiblioteket
Universitetsbiblioteket Harstad
Harstad
77058272

Neverdal, Sissel

Barnevern campus Harstad
Harstad
77058362

Aag, Frid Jorunn

Universitetsbiblioteket Harstad
Harstad
77058171
Jobber med:
Bibliotek / Lån

Hirsti, Stina Rebecca

Vernepleierutdanning
Harstad
77058346

Andersen, Frøydis

Vernepleierutdanning
Harstad
77058366

Reginiussen, Ruth Eva

Seksjon for studiestøtte
Harstad
77058242

Vestly, Synnøve

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Harstad
77058334

Klemetsen, Øystein

Førsteamanuensis
Sikkerhet, beredskap og miljø UiT i Harstad
Harstad
77058214

Jakobsen, Lena Marian

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Harstad
77058252

1-30 av 156 | Neste 30 Siste 6
Skip to main content