Kulturliv

Barnehager

Les mer om barnehagetilbudet i Hammerfest her.

Studentombudet

Studentombudet er en uavhengig bistandsperson som gir studentene ved UiT hjelp og veiledning i saker vedrørende deres studiesituasjon.

Studentrådgivning og omsorg

Ønsker du å snakke med noen om forhold som ikke direkte angår faglige eller administrative spørsmål, så finnes det egne veiledningstjenester som kan hjelpe deg med dette.

Vi tilbyr hjelp og støtte til å løse opp i personlige problemer som kan gjøre studentlivet ekstra vanskelig. Hvis vi sammen finner ut at hjelp fra oss ikke er tilstrekkelig som det eneste tilbudet, hjelper vi til å formidle kontakt til andre instanser. Tilbudet er ikke en erstatning for det offentlige helsevesenet, men et supplement som skal kunne møte studentenes særskilte behov.

For mer informasjon:

Aktiviteter i Hammerfest

Nyttige linker for ny student

En Facebook side hvor du kan få tak i ting til hybelen din billig/gratis, Kjøpe-selge-bytte-gis bort i Hammerfest