Kontakt

Telefon sentralbord: 77 64 40 00
E-post: postmottak@uit.no
eDialog - sikker innsending av opplysninger og dokumenter til UiT

 

Postadresse: Besøks- og leveringsadresse: Fakturaadresse:

UiT Norges arktiske universitet
9616 Hammerfest

UiT Norges arktiske universitet
Elsa Semmelmannsvei 1
Hammerfest
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes, 9037 Tromsø

Organisasjonsnummer:
970 422 528

Åpningstider:

Generelle. Vær obs på endringer i åpningstidene i ferietiden.

08.00 - 15.45 (sommer 15.00)
Studenter og ansatte kan være på skolen fra kl 07.30 - 24.00

Bibliotekene

Bibliotekenes åpningstider finner du på UB's nettsider