Aasvoll, Linda Nenitta

Sykepleie Bsc i Hammerfest

Angell, Marita

Sykepleie Bsc i Hammerfest

Arnesen, Per-Gunnar

Universitetslektor
Sykepleie Bsc i Hammerfest
L55 - Hammerfest
+4778450614

Barraclough, Jason Kaan

Institutt for klinisk medisin

Barstad, Maud Ann-Sophie

Sykepleie Bsc i Hammerfest
+4778450626

Bjelland, Runar Hals

Institutt for klinisk medisin

Bjerkan, Bjørn Magnar

Sykepleie Bsc i Hammerfest

Bratland, Randi Caspersen

Sykepleie Bsc i Hammerfest
L55 - Hammerfest
+4778450649

Brochmann, Katrine M

Sykepleie Bsc i Hammerfest

Bårdsen, Sissel

Førstekonsulent
Institutt for helse- og omsorgsfag
L55 - Hammerfest
+4778450674
Jobber med:
Studieveiledning

Edvardsen, Trine Lise

Studieleder
Sykepleie Bsc i Hammerfest
L55 - Hammerfest
+4778450627

Enge, Thoralf

Institutt for klinisk medisin

Engnes, Arnfinn

IT-medarbeider digitale utdanningstjenester Hammerfest
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
L55 - Hammerfest
+4778450610

Engnes, Janne Isaksen

Sykepleierutdanningen, Campus Hammerfest
Sykepleie Bsc i Hammerfest
L55 - Hammerfest
+4778450636

Eriksen, Liss Trine

Sykepleie Bsc i Hammerfest
L55 - Hammerfest
+4778450638

Hansen, Marit

Samfunnskontakt
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
L55 - Hammerfest
+4778450285

Huemer, Jeanette

førstelektor, sykepleie campus Hammerfest
Sykepleie Bsc i Hammerfest
L55 - Hammerfest
+4778450623

Hågensen, Merethe

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Kirkenes
+4778450585

Hægdahl, Irene

Fellestjeneste for eksamen
Seksjon for studieadministrasjon
L55 - Hammerfest
+4778450621
Jobber med:
Studieveiledning

Ivan, Daniela

Institutt for samfunnsmedisin
L55 - Hammerfest
+4778450625

Jacobsen, Ranveig

Klasseleder 3. studieår, campus Hammerfest
Sykepleie Bsc i Hammerfest
L55 - Hammerfest
+4778450629

Jansen, Linda M

Sykepleie Bsc i Hammerfest
L55 - Hammerfest
+4778450609

Jensen, Linda Merete

Sykepleie Bsc i Hammerfest
L55 - Hammerfest
+4778450647

Johnsen, Nina

Universitetslektor og praksiskoordinator
Sykepleie Bsc i Hammerfest
L55 - Hammerfest
+4778450637

Kristiansen, Espen

Sykepleie Bsc i Hammerfest
L55 - Hammerfest
+4778450615

Kristoffersen, Solveig Johanne

Sykepleie, IHO Hammerfest
Sykepleie Bsc i Hammerfest
L55 - Hammerfest
+4778450676

Leinan, Mariell

Sykepleie Bsc i Hammerfest

Lorentzen, Karen

Sykepleie Bsc i Hammerfest

Mehus, Grete

1.amanuensis på Campus-Hammerfest. Forskningsgruppeleder;Rural and Remote Nursing.
Sykepleie Bsc i Hammerfest
L55 - Hammerfest
+4778450628

1-30 av 46 | Siste 16