Faglige retninger

Ved studiested Bodø tilbys det 3-årig Bachelor ingeniørfag datateknikk, samt 1-årig forkurs til ingeniør som også kan realiseres som Realfagskurs med 50% belastning dersom man har generell studiekompetanse.

Studiet gjennomføres i nær kontakt med industrien/næringen, som i stor grad deltar i undervisningen som undervisningsressurser. I tillegg til vårt samarbeid med fagpersoner fra UiT i Narvik, gjør dette at vi har en oppdatert kursportefølje i forhold til behovene i industrien. I tillegg tilbys det:

  • Forskjellige arrangement i regi av ItForum og DIPS for rekrutteringsformål
  • Stipend til de beste studentene
  • Sommerjobb

Det er stor etterspørsel etter ferdige kandidater på denne utdanningen og kandidater vil i stor grad være garantert jobbtilbud.

I Bodø har vi et spesielt fokus på fordypning rettet mot helseteknologi/internett of things/sikkerhet, men det er også mulig å velge andre fordypninger som maskinlæring/kunstig intelligens, samt internetteknologi.

Link til beskrivelse av studiet finnes her: uit.no/utdanning/program/446218/datateknikk_ingenior_-_bachelor
Emnebeskrivelsene tilsvarer beskrivelsene som gis ved datateknikkstudiet i Narvik, men det gis undervisning og veiledning av lærere i Bodø i emnene. 

Tilbake til forsiden