Faglige retninger

Ved studiested Bodø tilbys det 3-årig Bachelor ingeniørfag datateknikk, samt 1-årig forkurs til ingeniør som også kan realiseres som Realfagskurs med 50% belastning dersom man har generell studiekompetanse.

Studiet gjennomføres i nær kontakt med industrien/næringen som vil delta både i undervisning og ved ulike støtteordninger. Blant annet tilbys det:

  • Mentorordning underveis i studiet hos lokal bedrift
  • Stipend til de beste studentene
  • Sommerjobb

Det er stor etterspørsel etter ferdige kandidater på denne utdanningen og kandidater vil i stor grad være garantert jobbtilbud.

I Bodø har vi et spesielt fokus på fordypning rettet mot e-helse/helseteknologi/pasientsikkerhet, men det er også mulig å velge andre fordypninger som internetteknologi og spillteknologi.

Link til beskrivelse av studiet finnes her: uit.no/utdanning/program/446218/datateknikk_ingenior_-_bachelor
Emnebeskrivelsene tilsvarer beskrivelsene som gis ved datateknikkstudiet i Narvik (men med undervisning, veiledning og støtte ved studiested Bodø).

Tilbake til forsiden