Bø, Jannecke Olafsen

Institutt for klinisk medisin

Fløstrand, Alexandra

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Folstad, Bård

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Fredriksen, Helge

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag
Bodø UIN
+4776966957

Haukland, Lars Utne

Institutt for klinisk medisin

Hilmo, Jonas

Institutt for klinisk medisin

Måløy, Marthe

Stipendiat
Institutt for matematikk og statistikk

Nordland, Trond

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Nordvik, Eric

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Schuchter, Arthur

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Simonsen, Hans Erling

Institutt for klinisk medisin

Skjelvareid, Martin Hansen

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Thuv, Øyvin Halfdan

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag
Bodø
+4776966958

Vinogradova, Irina

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag
Bodø
+4776966956