Aamot, Dora B

Stipendiat
Institutt for reiseliv og nordlige studier

Aas, Gudrun

Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Aasland, Margrete Wiede

Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Abelsen, Birgit

Forskningsleder
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM

Abild, Jens

Idrettshøgskolen

Amundsen, Kristian

Handelshøgskolen ved UiT i Alta

Andersen, Ann-Mari

Førstelektor
Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Andersen, Elisabeth

Rådgiver foreldrepermisjoner og overgang til uførepermisjon/AAP
Seksjon for personal og organisasjon

Andersen, Mariann

Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Andersen, Sigmund

Universitetslektor
Idrettshøgskolen

Andersen, Synnøve Thomassen

Prodekan forskning
Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Andersson, Annica

Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Andreassen, Marita

Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak

Aslaksen, Simen Bjerk

Handelshøgskolen ved UiT i Alta

Bakke, Eskild

IT-medarbeider brukernær IT-støtte Alta
Seksjon for digitale basistjenester
Alta, Btr. 1-2-3
+4778450115

Bakke, Tørris Koløen

Institutt for bygg, energi og materialteknologi
Btr.
+4778450334

Banerji, Tanja Rita Nyman

Universitetslektor
Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Beldo, Sigurd

Idrettshøgskolen

Bentsen, Birgitte

Universitetslektor
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Berg, Renate

Universitetslektor
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
ADM
+4778450216

Berg, Susan

Renholdsseksjon

Bergmo, Egil Oskar

Seksjon for personal og organisasjon

Berntzen, Camilla

Fellestjeneste for opptak
Seksjon for studieadministrasjon

Bigell, Werner

Førsteamanuensis
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Birkelund, Gunnar

Handelshøgskolen ved UiT i Alta

Birkelund, Inger

Seniorrådgiver
Institutt for reiseliv og nordlige studier

Bjørkesett, Eva

Idrettshøgskolen

1-30 av 254 | Neste 30 Siste 14