Aamot, Dora B

Stipendiat
Institutt for reiseliv og nordlige studier

Aas, Gudrun

Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Aasland, Margrete Wiede

Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Abelsen, Birgit

Forskningsleder
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM

Abild, Jens

Idrettshøgskolen

Andersen, Ann-Mari

Førstelektor. Foreleser på bachelorutdanningen i barnevern og sosialt arbeid og masterutdanningen i barnevern. Mine forskningsinteresser retter seg mot urfolksproblematikk i nordområdet og ulike kulturmøter.
Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Andersen, Elisabeth

Faggruppeleder fravær og refusjoner
Seksjon for personal og organisasjon

Andersen, Mariann

Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Andersen, Sigmund

Universitetslektor
Idrettshøgskolen

Andersen, Synnøve Thomassen

Prodekan forskning
Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Andersson, Annica

Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Andreassen, Marita

Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak

Bakke, Eskild

Tekniker - Faggruppe IT-brukerstøtte Alta
Seksjon for digitale basistjenester
Alta, Btr. 1-2-3
+4778450115

Bakke, Tørris Koløen

Institutt for bygg, energi og materialteknologi
Btr.
+4778450334

Bakkejord, Per Håkon

Driftsleder campus Alta
Seksjon for campusdrift
Paviljong P150
+4778450311

Banerji, Tanja

Assisterende instituttleder
Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Beldo, Sigurd

Idrettshøgskolen

Bentsen, Birgitte

Universitetslektor
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Berg, Renate

Universitetslektor
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
ADM
+4778450216

Berg, Susan

Seksjon for campusdrift

Bergmo, Egil Oskar

Seksjon for personal og organisasjon

Berntzen, Camilla

Fellestjeneste for opptak
Seksjon for studieadministrasjon

Bigell, Werner

Førsteamanuensis
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Birkelund, Gunnar

Handelshøgskolen ved UiT i Alta

Bjørkesett, Eva

Idrettshøgskolen

Bjøru, Anne-Mette

Universitetslektor
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Bobina, Julia

Institutt for reiseliv og nordlige studier

Boine, Else Målfrid

Studieleder, sosialt arbeid
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Alta, Btr. 1-2-3
+4777623271

Borgersen, Trond-Arne

Handelshøgskolen ved UiT i Alta

1-30 av 252 | Neste 30 Siste 12