Aamot, Dora Bimbo

Stipendiat
Institutt for reiseliv og nordlige studier

Aas, Gudrun

Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Alenga, David

Institutt for reiseliv og nordlige studier

Andersen, Ann-Mari

Førstelektor. Foreleser på bachelorutdanningen i barnevern og sosialt arbeid og masterutdanningen i barnevern. Mine forskningsinteresser retter seg mot urfolksproblematikk i nordområdet og ulike kulturmøter.
Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Andersen, Elisabeth

Seniorrådgiver og faggruppeleder fravær og refusjoner
Seksjon for personal og organisasjon

Andersen, Mariann

Universitetslektor i pedagogikk
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Andersen, Synnøve Thomassen

Professor PhD
Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Andersson, Annica

Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Andreasen, Søren Mosgaard

Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Andreassen, Marita

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak

Arnesen, Anna

Desentralisert sykepleie i Alta

Bakke, Eskild

Tekniker - Faggruppe IT-brukerstøtte Alta
Seksjon for digitale basistjenester
Alta, Btr. 1-2-3
+4778450115

Bakke, Tørris Koløen

Institutt for bygg, energi og materialteknologi
Siva 4 S225
+4778450334

Bakkejord, Per Håkon

Teamleder drift Alta
Seksjon for campusdrift
Paviljong P150
+4778450311

Banerji, Tanja

Assisterende instituttleder
Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Berg, Bjørn-Andreas

Institutt for reiseliv og nordlige studier

Berg, Susan

Seksjon for campusdrift

Bergmo, Egil Oskar

Rådgiver
Seksjon for personal og organisasjon

Berntzen, Camilla

Fellestjeneste for opptak
Seksjon for studieadministrasjon

Bigell, Werner Siegfried

Førsteamanuensis
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Birkelund, Gunnar

Handelshøgskolen ved UiT i Alta
Btr. 3 D210
+4778450458

Bjøru, Anne Mette

Universitetslektor
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Borgersen, Trond Arne

Dosent II
Handelshøgskolen ved UiT i Alta

Bredesen, Petter Brede

Overingeniør - Faggruppe prosessering og lagring
Seksjon for digitale basistjenester
Alta, Btr. 1-2-3
+4778450206

Brende, Anita Vår

Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Brånå, Torunn Stebergløkken

Universitetslektor II
Handelshøgskolen ved UiT i Alta

Brækken, Camilla

Assisterende kontorsjef Alta
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

1-30 av 255 | Neste 30 Siste 15