Nyheter og arrangementer fra Alta


Arrangementer
Fagdag om psykisk helse
Hvor: Rom: se oppslag ved hovedinngangen, UiT Alta
Hvem: ansatte, studenter, inviterte

Seminar om tverrprofesjonell samarbeidslæring på Helsefak - veien videre!
Hvor: MH-bygget (MH 1) Plan 6 Aud 3+ streaming: https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/8f10e2f358d4407db721ea3dc90ff1f621
Hvem: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte

Julefest / Campusfest i Alta
Hvor: Kantina ved Campus Alta
Hvem: ansatte