Universitetsstyret

Universitetsstyret er UiT høyeste organ. Styret består av tretten medlemmer og velges for fire år av gangen. Studentrepresentantene og representant for de midlertidig vitenskapelig tilsatte velges for ett år av gangen.


 

Det nye universitetsstyret

Medlemmer av universitetsstyret 2013-2017

Styret ledes av rektor. Universitetsdirektøren er sekretær for styret.

 

Styreleder: 

Rektor Anne Husebekk

Vara:

Prorektor Kenneth Ruud

Representanter for faste vitenskapelige ansatte:

Hans-Kristian Hernes
Tove Størdal
Bjørn Hersoug   

Vara

1. Kristen Albert Ellingsen
2. Mariann Solberg

(det er ikke ny 3. vara, etter at Hans-Kristian Hernes rykket opp som fast medlem 1.8.2015)

Jan-Arne Pettersen, fra 1.1.2016

Vara for Pettersen: 

Elsa Solstad

Representanter for midlertidig vitenskapelige ansatte (velges for ett år) 1.8.15-31.7.16:

Anna Siwertsson

pt. ingen vara

Representanter for teknisk/administrative ansatte:

Kjersti Dahle

Reidar Halvard Øren fra 1.1.2016

Vara for Kjersti Dahle:

Gøril Johansen

Vara for Reidar Halvard Øren:

Anne Gjerløw

Studentrepresentanter (velges for ett år) 1.8.15 - 31.7.16:

 • Mats Beldo
 • Kjersti R. Aronsen
 • Rubesh Thirumeny
 • Ole Marius Svendsen, fra 1.1.2016

Vara for studentene (personlig):

 • Anders Lind
 • Ingrid Skjelmo
 • Steffen Hanebo
 • xxx

Eksterne Styrerepresentanter: 

 • Herbjørg Valvåg, Stonglandseidet
 • Arvid Jensen, Rypefjord
 • Jan-Frode Janson, Tromsø
 • Anita Andersen Stenhaug, Harstad
 • Åge Danielsen, Jar, fra 1.1.2016

Vara for eksterne styrerepresentanter (personlig):

 • Aina Borch, Lakselv
 • Magne Nicolaisen, Tromsø
 • Geir Johnsen, Tennevoll
 • Marit Helene Pedersen, Vadsø
 • Kjersti Markusson

Universitetsledelsen

Administrasjonen

 Ansvarlig for siden: Inger-Torill Bakke
Sist endret: 21.12.2015