Personkort - automatisk import av data

Vi henter en god del opplysninger fra de andre administrative systemene til personkortene. Disse opplysningene kan ikke overskrives av dere, men de må oppdateres i kildebasene dvs. PAGA, Telefoni, FS og BAS.

Alle de faste opplysningene på personkortene hentes fra BAS, IT-avdelingas brukeradministrative system. BAS får i sin tur opplysningene fra andre administrative systemer.

Personopplysninger
Fra PAGA kommer Navn, Stillingsbetegnelse, Stillingskategori (etter hvert), Fødselsdato og Enhet.
Enhet (Org.enhet i Paga - Ansvarssted på lønnsmeldingen) bestemmer hvor hver enkelt ansatt blir synlig i ansattelistene, og hvor vedkommende har rettigheter til skriving og redigering i portalen.
Feil i opplysningene i PAGA meldes til nærmeste overordnete eller personalansvarlig på egen enhet. Enheten sender beskjed om retting til lønningskontoret. Slik beskjed skal gå tjenesteveg, dvs. på samme måte som lønnsmelding.
Se også dokumentet Synliggjøring av ansatte i portalen

Telefon, jobbemobil og besøkadresse
Fra Telefoni kommer Telefonnummer, Besøksadresse/kontor, Bygg og Mobil jobb. Har du mobil betalt av UiT skal nummeret ligge under Mobil jobb. Privat mobil legges inn av hver enkelt - hvis du selv ønsker det.
Feil her meldes til telefoni-request@uit.no eller per telefon: 776 44939.

Epost-endringer
Feil i e-postadresse meldes til Orakeltjenesten ved UiT (orakel@uit.no) eller per telefon: 776 44544.

Permisjoner og fravær - skjuling av personkort
Ved permisjoner, forskningsfri osv. skal personkoret merkes med dette (endre i funksjon-feltet) eller skjules. Det siste kan gjøres på to måter: Fjerne haken for 'visning i ansattelister' (fjerner vedkommende fra enhetens ansattelister) og/eller endre rettighetsgruppe fra www.uit.no - personkort' til 'www.uit.no - skjult innhold'. Dette siste må gjøres av digitalt team ved KSA. Send derfor en epost til adm-vevportal@orakel.uit.no.

SystemX - midlertidige
Personer som skal være med i listen over ansatte på en enhet, men som ikke er registrert i Paga, må registreres i SystemX med avkryssing for 'Skal bli/behandles som ansatt (Får AD konto, går til portal, Cristin og Fronter)'. Dette gjøres av personalansvarlig ved enheten.

Ansvarlig for siden: Bent Svinnung
Sist endret: 24.06.2015Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon.